SİYASET
Giriş Tarihi : 01-01-2023 15:17

Memur ve emekliye refah payı verilmesi kanun teklifi TBMM'de...

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’den memur ve emekliye yüzde üç oranında refah payı ödenmesi için kanun teklifi verdi.

Memur ve emekliye refah payı verilmesi kanun teklifi TBMM'de...

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, memur ve emekliye yüzde üç oranında refah payı ödenmesi için Kanun Teklifini TBMM başkanlığına verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. Memur ve emekliye yüzde 3 oranında refah payı ödemesi yapılmasını öngören Kanun Teklifinde, memur ve emeklilerinin yaşadıkları ekonomik sorunlara işaret etti.

EMEKLİ VE MEMURLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR

Memurların yaşadıkları sorunlara vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, “Hayatlarını en çok etkileyen unsur ücretlerin günümüz ekonomik şart ve koşullarına uygun olarak güncellenmemesi öncelikli olarak yer almaktadır. Devlet memurlarının büyük bir çoğunluğunun yoksulluk sınırı altında maaşla geçim mücadelesi verdikleri bilinmektedir. Siyasi iktidar tarafından uygulanan ekonomi politikaları ülkedeki tüm kesimlerin yaşam şartlarını olumsuz etkilemekle birlikte artan enflasyon rakamlarının alım gücüne direkt olarak olumsuz etkileri ortaya çıkmaktadır. Bu durumda devlet memurlarının alım gücü her geçen gün düşmektedir. Her ne kadar devlet memur maaşlarına 6 aylık periyotlar dâhilinde enflasyon farkı yansıtılsa da yaşanan ekonomik buhran neticesinde enflasyon karşısında ezilmektedirler” ifadelerine yer verdi. Gürer, devlet memurlarının ve emeklilerin ekonomik açıdan yaşadıkları sorunlar göz önünde bulundurularak ve bu kesimin bir nebze olsun ekonomik açıdan rahatlaması için refah payı uygulamasının hayata geçirilmesin son derece önemli olduğuna değindi.

ENFLASYON FARKI ZAM OLARAK GÖRÜLMELELİ

Enflasyon farkının zam olarak görülmemesi ve alım gücüne hiçbir katkısının olmadığının bilinmesi gerektiğine işaret eden Gürer, bu sebeple de devlet memurları ile emeklilerin yaşadığı ekonomik dar boğazın biraz olsun önüne geçilmesi ve alım gücünün artırılması için yüzde 3 oranında refah payı ödenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 39- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamındaki kamu görevlileri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara her ay gelir, aylık veya ücretleri ile birlikte, her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarının %3’ü oranında refah payı ikramiyesi ödenir.

Bu madde kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazinece Kuruma ödenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından birlikte belirlenir.”

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri