Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.  Kanun ile öğretmenlerin mesleğe seçilmesinden kariyer basamaklarında ilerlemelerine kadar tüm aşamaları bir bütünlük içinde sunan, öğretmenlere özgü kanuni bir düzenleme amaçlanıyor.

 

20 Yılını dolduran öğretmenler Başöğretmen olabilecek

Uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı aranmaksızın 20 yıllık kıdemi dolduran öğretmenlere başöğretmen unvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak.

Öğretmenlik mesleğinde kariyer ile ilgili maddeler (MADDE 20) şöyle;

(1) Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşur. 

(2) Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilir.

(3) Uzman öğretmenlerden; uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından başöğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara başöğretmen ünvanı verilir.

(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilir.

(5) Öğretmen ünvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. 

(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı alanlara her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

(7) Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemede başvuru, sertifikaların düzenlenmesi ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
 

 

Öğretmene şiddete artırımlı ceza

Öğretmenlere yönelik şiddetin artması ile birlikte eğitim camiasının baskısı sonuç verdi. Öğretmene yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak. Kasten yaralama suçunda 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası uygulanacak. Tehdit suçunda ise 9 aydan 3 yıla kadar, nitelikli hallerde 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar ceza uygulanacak.

Öğretmene hakaret suçunda 1 yıldan 3 yıla kadar ceza verilebilecek. Görevi yaptırmamak için direnme suçları 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar, nitelikli hallerde ise 1 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Öğretmene yönelik işlenen suçlarda verilen hapis cezası ertelenmeyecek.

Öğretmenlik Mesleği Ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı İçin Tıklayınız