MEB
Giriş Tarihi : 05-05-2022 09:13   Güncelleme : 05-05-2022 09:31

MEB uzman öğretmenlik yanlış ödemeleriyle ilgili inceleme istedi

Anayasa Mahkemesi kararı sonrası sınavdan alınan nota göre başarı sıralaması yapılmasına hukuken olanak bulunmadığına karar vererek, mahkeme kararı ile uzman öğretmen olunmayacağına karar vermişti. Ancak uzman öğretmenliği iptal edilenlere ödemelere devam edilmesi, bu unvana bağlı hakları kazandığı halde adlarına sertifika düzenlenmeyenlerin olduğu tespit edilmesi sonrası MEB incelme istedi.

MEB uzman öğretmenlik yanlış ödemeleriyle ilgili inceleme istedi

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetişitirma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, gönderdiği Cevdet Vural imzalı yazı ile aşağıdaki durumlarda inceleme istedi.

1- Sertifikaları mahkeme kararı ile iptal edildiği halde il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından bazı öğretmenlere, uzman/başöğretmen unvanı için öngörülen eğitim öğretim tazminatının ödenmesine devam edildiği,

2- Bazı öğretmenlerin, uzman öğretmen/başöğretmen unvanına bağlı mali ve özlük haklardan yararlanmadığı ancak, MEBBIS e-personel Modülünde Kariyer Basamağının uzman öğretmen/başöğretmen olarak göründüğü,

3- Bakanlık/valilik/kaymakamlık aleyhine idari dava açan öğretmenlerden mahkeme kararı ile uzman öğretmen/başöğretmen unvanını ve bu unvana bağlı hakları kazandığı halde adlarına sertifika düzenlenmeyenlerin olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, mahkeme kararı sonucunda uzman öğretmen/başöğretmen unvanını hak eden ve adlarına sertifika düzenlenmeyen öğretmenlerin olması halinde bilgilerinin mahkeme kararıyla birlikte gönderilmesi; uzman öğretmen/başöğretmen unvanı mahkeme kararıyla iptal edildiği tespit edilen ekli listedeki öğretmenlerin ise durumlarının (uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanıp yararlanmadıkları gibi) titizlikle incelenmesi ve ekli listede yer alan "açıklama" bölümüne (Excel formatına uyularak) bilgilerinin islenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri