LGS'de sınav görevi alanların dikkat edecekleri hususlar:

 1. Salon görevlileri, sınav yapılan binaya girişlerde kimlik belgelerinden birini binada görevli yetkiliye ya da güvenlik görevlisine ibraz etmekle yükümlüdür. Bu sebeple, sınava; T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı, Personel kimlik kartı, Pasaport (geçerlilik süresi dolmamış) ve Sürücü Belgesinden herhangi birini yanınızda bulundurunuz.
 2. Sınav salonlarına; çanta, cep telefonu, çağrı cihazı gibi her türlü iletişim özelliği bulunan elektronik cihaz, yiyecek ve içecek ile girmeniz yasaktır. Yasaklanan maddelerle sınav salonlarına girmekte ısrar edenler durumları tutanakla tespiti yapılacak ve sonraki sınav görev talepleri değerlendirilmeyecektir.
 3. Sınav başlamadan en geç bir saat önce sınav yerinde hazır bulunun. Bina sınav komisyonunun yapacağı toplantıya katılın ve yoklama listesini imzalayınız.
 4. Bina sınav komisyonundan, bina sınav komisyonu poşet teslim tutanak formunu imzalayarak sınav güvenlik poşetini teslim alınız.
 5. Adayların kimlik ve sınav giriş belgesini kontrol ederek salona alınız. Adayları salon aday yoklama listesinde belirtilen sıraya göre sıralara yerleştiriniz.
 6. Sınav giriş belgesi olmayan adayı sınava almayınız. Geçerli kimlik belgesinde yer alan fotoğraf ile sınava giren aday benzemiyorsa, tutanak düzenleyiniz, durumu bina sınav komisyonuna bildiriniz ve emniyet görevlilerine teslimini sağlayınız. Cevap kâğıdı üzerinde bulunan bölümlerde gerekli kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
 7. Sınav güvenlik poşetini adayların önünde açınız, içinden çıkan evrakın kontrolünü yapınız, eksik veya fazla olması hâlinde bunu tutanakla tespit ediniz ve bina sınav komisyonuna bildiriniz.
 8. Sınav protokolü veya kılavuzunda aksine bir hüküm olmadıkça, üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile ayrıca sınav giriş belgesinde yazılı olan sınav salonuna getirilmesi yasaklanmış eşyayı yanında bulunduran veya kullananların sınavının iptali için tutanak düzenleyiniz ve cevap kâğıdında varsa sınavın iptali ile ilgili kutucuğu kurşun kalemle kodlayınız.
 9. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakika tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir adayı dışarı çıkarmayınız.
 10. Salon yoklama listesinde yer alan alanları eksiksiz ve doğru olarak doldurunuz. Adayların cevap kâğıtlarında yer alan kitapçık türünü doğru kodlayıp kodlamadıklarını, cevap kâğıtlarını imzalayıp imzalamadıklarını kontrol ediniz ve adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli uyarıları yapınız.
 11. Sınav bitimine 15 dakika kala adaylara “15 Dakikanız Kaldı Cevaplarınızın Cevap Kâğıdına Kodlanmış Olmasına Dikkat Ediniz”, son 5 (beş) dakika ise “5 (Beş) Dakikanız Kaldı” şeklinde sözlü, işitme engelli adaylara da yazılı uyarıda bulununuz.
 12. Sınav bitiminde sınav evrakını eksiksiz teslim eden adaylara salon yoklama listesini imzalatınız. Cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını toplayıp, cevap kâğıtlarını salon yoklama listesi ile karşılaştırarak salon yoklama listesindeki sıraya göre eksiksiz diziniz.
 13. Soru kitapçıklarını, cevap kâğıtlarını, salon yoklama listesini, düzenlenen tutanakları ve benzeri sınav evrakını ve kullanılmayan cevap kâğıtlarını adayların önünde sınav güvenlik poşetine koyarak ağzını kapatınız ve bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim ediniz. Görme engelli adaylar için hazırlanan büyük puntolu soru kitapçıkları hariç, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile Açık Öğretim Kurumları Sınavlarında kullanılan soru kitapçıkları sınavdan sonra sınav güvenlik poşetlerine konulmayacaktır. Bu sınavlara ait soru kitapçıkları bina sınav komisyonuna teslim edilecektir
 14. Sınav Güvenlik Poşetine konulmayan adaylara ait cevap kâğıtlarının Genel Müdürlük tarafından işleme alınmayacağını ve yasal sorumluluğun salon görevlilerine ait olacağını unutmayınız.
 15. Görevli olduğunuz salonda toplu veya ikili kopya çekildiğinde, Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen görevlerinizi yerine getirmediğiniz veya aykırı hareket ettiğinizde, hakkınızda gerekli işlemin yapılacağını biliniz. 16. 09/12/2016 TARİH 29913 RG yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri gereğince görevinizi yerine getiriniz. Görevlerinizi yerine getirmediğinizde takdirde hakkınızda gerekli işlemin yapılacağını biliniz