Okullara gönderilen Genelge şöyle;

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen genelgede şu ifadeler yer aldı:

“İlçemiz, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısında belirtilen Tasarruf Tedbirlerinin uygulanması hususunda uyarılar yapılmış olup, ilgi (b) emir ile kamu hizmetlerinin bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynaklar üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf içinde anlayışı içinde yerine getirilmesi, hususu hatırlatılarak kamu binalarında ısıtıcı çay makinası vb. cihazların kullanılmaması, konunun kurum amirleri tarafından hassasiyetle takip edilmesi, azami tasarruf tedbirlerine riayet edilmesi, gerekli denetim yapılması, tespit edilen aksaklıklara disiplin hükümlerine göre işlem yapılması, aykırılık tespit edilen hususlar ve yapılan çalışmalar hakkında düzenlenecek raporun 29.05.2024 tarihi saat 12.00'ye kadar Müdurlüğümuze sunulması,

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığının ilgi (d) yazı ekenden alınan 2024/7 sayılı "Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ilişikte gönderilmiştir. Bu çerçevede ilgi (d) emirde belirtilen resmi taşıtların mevzuat hükümlerine uyulması, resmi taşıtı olan okul/kurumlarımızın taşıtlarına derhal "Resmi hizmete Mahsustur ibaresine yer vermelerini, ibare fotoğrafını ve araç tasarruf tedbirlerini raporlaştırarak Müdürlüğümüze ivedi göndermeleri hususlarında; Gereğini bilgilerinize önemle rica ederim”