GÜNDEM
Giriş Tarihi : 25-12-2021 23:16   Güncelleme : 22-02-2022 00:59

Kameracı müdüre kötü haber: Danıştay kararını verdi...

Bir kamu kurumunda müdür talimatıyla, memurların kamerayla gözetlenmesiyle ilgili açılan davada Danıştay son noktayı koydu.

Kameracı müdüre kötü haber: Danıştay kararını verdi...

Bir kamu kurumunda görev yapan şube müdürü, çalışanlarını yakından takip etme adına tüm masalara kamera sistemi koydu.

Adeta biri bizi gözetliyor (BBG) uygulamasını hatırlatan sisteme, memurlar ve yetkili sendika tepki gösterdi.

Özel hayatlarının takip altına alındığını öne süren sendika, İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Tarafları dinleyen mahkeme, uygulamayı yerinde buldu.

Ancak Emsal bir karara imza atan Danıştay 10. Dairesi, takip sistemini hukuka aykırı buldu.

Kararda; “İş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşıp doğrudan çalışan memurların kendisinin ve diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetlerinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmenin gözlenmesinin açıkça hukuka aykırı olduğu, bu nedenle Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Davacı sendika tarafından, kamu kurumunda çalışan personelin şikayetleri üzerine bazı müdürlüklerde çalışanların kamera ile takibi şeklinde uygulama başlatıldığı belirtilmiştir.

Mahkemeye sunulan görüntülerde kameraların masalarda ve bankolarda çalışan personeli doğrudan gören ve izleyen şekilde olduğu, kamera sisteminin yerleştirildiği konum ve çektiği alan dikkate alındığında, iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşarak, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmesinin, çalışma alanı ve masasının gözlemlendiği kamera takip sistemi kurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği anlaşılmıştır.

Uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir kanuni dayanağın bulunmaması, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması ve bu haliyle yukarıda belirtilen temel haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmaması nedeniyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Davacının temyiz isteminin kabulüne, davanın reddine ilişkin temyize konu İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: Haber3.com

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri