T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : E-31520825-903.02.01-91631942
Konu : 2023-Kasım Norm Kadro Fazlası Kadrolu Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri 08/12/2023

İlgi: a) 20.11.2023 tarihli ve E-31520825-903.02.01-89955860 sayılı yazımız.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (2024)

İlimiz eğitim kurumlarında görev yapan norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri hakkındaki ilgi (a) yazımız ekindeki kılavuzun genel açıklamalar başlıklı 3 üncü maddesinin 18 inci fıkrasında;" Bakanlığımızca herhangi bir atama veya yer değiştirme takvimi yayınlanması ya da duyuruyu etkileyecek mevzuat değişikliği olması durumunda yer değiştirme işlemleri Valiliğimizce ertelenebilecektir." denilmektedir.

Bakanlığımızın alan değişikliğine ilişkin ilgi (b) duyurusundaki atama takvimi nedeniyle ilgi (a) yazımız ile yapılması planlanan norm kadro fazlası yer değiştirme işlemleri iptal edilerek, söz konusu atama ileri bir tarihte takvimde boşluk olması halinde yeniden değerlendirilerek duyuru yapılacaktır.

Gereğini rica ederim.

Mustafa KAYA
Vali a.
Vali Yardımcısı