Genel Sağlık İş Aydın Şubesi, 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel Kurul’da sendika üyeleri sandığa gitti. Sendika üyeleri şube başkanını ve yönetim kurulunu belirledi.

 

Yapılan seçimler sonucu yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

  • Şube Başkanı: Gültekin Aydın
  • Şube Sekreteri: Samet Yıldız
  • Şube Mali Sekreteri: Hale Kahreman
  • Şube Örgütlenme Sekreteri: Erdem Şirin
  • Şube Hukuk Sekreteri: Mahmut Kızıltuğ
  • Şube Basın Yayın ve Eğitim Sekreteri: Mehmet Yüksel
  • Şube Dış İlişkiler ve Bilişim Sekreteri Ahmet Özcan

 

Yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamada bulunan Genel İş Aydın Şube Başkanı Gültekin Aydın, şunları kaydetti:

“Kamucu halkçı ve ulusal sağlık politikaları ve Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında yol alacağımız, Genel Sağlık İş Aydın Şubesi’nin daha özgür, mücadeleci, demokratik ve katılımcı yönetilmesi adına gerekli adımların atılması konusunda şube yönetim kurulu olarak fikir birliği sağlanarak, yeni dönemde şubemizin Genel Sağlık İş sendikasının en çok üyeye sahip şubesi olması hedefiyle ve Aydın'da sadece sağlık alanında değil, demokratik kitle örgütlerinin bütün ortak mücadele platformlarına da destek olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”