SENDİKA
Giriş Tarihi : 06-07-2021 21:10   Güncelleme : 06-07-2021 21:10

Eğitim Sen'den MEB'in atama ve ek ücretlerle ilgili iki yeni düzenlemesine dava

Eğitim Sen, MEB'in yayımladığı 2021 yılı Şube Müdürleri yer değiştirme kılavuzuna ve Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğine dava açtığını duyurdu.

Eğitim Sen'den MEB'in atama ve ek ücretlerle ilgili iki yeni düzenlemesine dava

MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe Dava Açtı.

12 Haziran 2021 gün ve 31509 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği”nde değişiklik yapılmasına  dair yönetmeliğinde;

  • Kurs açılacak alanda, kurumda ihtiyaç halinde, ders ücreti karşılığı görev yapacak gönüllüler arasında emekli öğretmenlerin çıkartılmasının eğitim-öğretimi niteliksiz hale getireceğinden ilgili değişikliğinin,
  • Değişiklik ile “ilkokul” ibaresinin madde metninden çıkartılması, özellikle kadın nüfus açısından fırsat eşitliğine, eğitim plan ve politikalarına, Anayasa’nın kadınlar yararına pozitif ayrımcılık içeren Anayasa’nın 10. maddesinin 2. fıkrasına aykırılık oluşturacağından bu hususa ilişkin değişikliğinin,
  • Olgunlaşma enstitülerinin öğrencisi/kursiyeri bulunmayan araştırma, tasarım ve üretim ve tanıtım ve pazarlama bölümlerinde görevli öğretmenlerin çalışma süreleri ve saatlerinin arttırılması, arttırma ile ters orantılı olarak ek ders saatlerinin azaltılmasının yol açtığı mağduriyet ile ilgili değişikliğinin,

İptali ve öncelikle yürütülmesinin durdurulması talebi ile dava açtık.

 


 

Şube Müdürleri Yer Değiştirme Kılavuzuna Dava Açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce  “İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRLERİNİN 2021 YILI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU” bakanlığın internet sitesinde yayımlanmıştır. Bu kılavuzun EK-1 İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRLERİNİN 2021 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ’nin Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirme kısmı  anılan yönetmelik hükmüne açıkça aykırıdır.   Bu nedenle sendikamız anılan kılavuzun EK-1 İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRLERİNİN 2021 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ’nin Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirme kısmı’nın iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması durdurma istemiyle Danıştay’a dava açmıştır.

Bu davada verilecek olası bir yürütmeyi durdurma veya iptal kararı şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemlerinin doğrudan geri alınması anlamına gelmeyecektir. Danıştay’ın yürütmesi durdurulan veya iptal edilen düzenleyici işlemlerle ilgili son yıllarda geliştirdiği içtihat bu yöndedir. Bu nedenle bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemlerinden mağdur olan şube müdürleri Danıştay’a açtığımız bu davayı dayanak göstererek idare mahkemesine haklarında tesis edilen yer değiştirme işleminin iptali istemiyle dava açabilir.

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri