Ortaokul ve Liselerde DYK Blok Ders Olarak Yapılabilir mi?

Ortaokul ve Liselerde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında(DYK) Blok Ders Olarak Yapılabilir mi?

OKUL - 22-09-2021 10:21

Ortaokul ve Liselerde DYK Blok Ders Olarak Yapılabilir mi?

Ortaokul ve Liselerde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Blok Ders Yapılabilir mi?

Eğitimci Yazar Sedat DEĞER kaleme aldı “Ortaokul ve Liselerde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Blok Ders Yapılabilir mi?”

DEĞER’in kaleme aldığı mevzuat yazısı;

"Destekleme ve Yetiştirme Kursları E-Kılavuzu (2021-2022)" İle " Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ni (24.10.2020 tarih ve 15488921 sayılı Makam Oluru ile güncellenmiş en son hali) incelediğimde, sadece yönergenin “Kurs süreleri” başlıklı 7. Maddesinin 2. Fıkrasında “Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.” hükmü bulunduğunu ama kurs ders saatlerinin blok halinde yapılıp yapılamayacağına dair herhangi bir belirleyici hükmün bulunmadığını görmekteyim

Bu durumda. Kurs ders saatlerinin bloklar halinde yapılıp yapılmayacağını belirlemek için yönergenin dayanak kısmında da gösterilen ve üst hukuki normlar olan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine bakmak gerekir.

Diğer taraftan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbir ve kuralları belirlediği için, 19 Ağustos 2021 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ve MEB ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan “Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi” ne de bakmak gerekir.Yönetmelik Hükümlerine Göre Ortaokul ve Liselerin Hafta İçi ve Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Blok Derslerin Uygulanma durumu

 

1) Ortaokullarda;

  10 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yapılan değişiklik sonrası blok derslerin yapılmasına olanak sağlayan MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki 6.madde 2. Fıkrasının "ç" bendi yürürlükten kaldırıldığı için bu tarihten itibaren ilköğretim kurumlarında yani ortaokullarda blok derslerin yapılması da kaldırılmış oldu. Dolayısıyla ortaokullardaki hafta içi ile hafta sonu kurslarının ders sürelerini belirlenmesine dayanak olan yönetmelikte, ortaokullarda blok derslerin yapılmasına olanak sağlayan artık herhangi bir hüküm kalmadığı için de 2021-2022 eğitim-öğretim yılıyla beraber ortaokulun normal derslerde olduğu gibi bundan sonra hafta içi ve hafta sonu DYK kurs derslerinde de blok dersler yapılamaz.

2) Liselerde;

Liselerdeki ders iş ve işlemleri dahil tüm işleyişini düzenleyen 30879 Sayılı ve 5/09/2019 tarihli son değişiklikler dahil Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine baktığımızda ise ortaokullara nazaran durumun daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki; yönetmeliğin 9. Madde 2. Fıkrasındaki "Dersler, zümre öğretmenler kurulunun önerisi ve okul müdürünün onayı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresiyle sınırlıdır." hüküm halen yürürlükte durduğu için Liselerde hafta içi ve hafta sonu DYK kurslarında 2 ders saatini geçmemek üzere dersler blok halinde yapılabilir. Yani yönetmeliğe göre DYK kursları liselerde 2'şer ders saatleri halinde blok halinde yapılabilir.

Fakat her ne kadar yukarıda bahsetmiş olduğum liseleri ilgilendiren yönetmelik hükmüne göre en fazla iki ders saati olacak şekilde blok ders yapılmasına izin verilse de bu senenin derslerin işlenmesinde bağlayıcı olan ve belirli önlem ve kuralları getirdiği için “Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi” ne de bakıp son kararı vermek gerekir. Rehberin de “IV” başlığına baktığımızda da “Ders sürelerinin sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanması uygun olacaktır.” İfadesini görmekteyiz ki bu durumda bu sene liselerde DYK ’larda blok derslerin uygulanması uygun değildir.

 

Kısacası hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin DYK kurslarında;

* Ortaokullarda blok ders kesinlikle yapılamaz,

* Liselerde ise yönetmeliğe göre blok ders yapılabilir fakat yukarıda da bahsettiğim gibi “Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi” ndeki “Ders sürelerinin sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanması uygun olacaktır.” İfadesinden dolayı blok derslerin uygulanması uygun olmayacaktır.

 

Sedat DEĞER

Eğitimci Yazar

 

 

DİĞER HABERLER
Borsa İstanbul İlkokulunda Müdür Öğretmen Borsası Kurmuş

Borsa İstanbul İlkokulunda Müdür Öğretmen Borsası Kurmuş

05-10-2022 - OKUL

İlkokullarda spor dalı eğitimleri yapılacak

İlkokullarda spor dalı eğitimleri yapılacak

03-10-2022 - OKUL