Millet İttifakı Eğitim Planını açıkladı: 1+5+4+3 eğitim sistemi, kıdeme göre kariyer, öğretmene bilgisayar, öğrenciye internet ve yemek...

Sağlıktan eğitime, yargıdan dış politikaya 2 binin üzerinde maddenin yer aldığı Millet İttifakı'nın 'Ortak Mutabakat Metni' bugün açıklanıyor. Muhalefet liderleri, seçim beyannamesi niteliğindeki “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ni törenle imzalayacak. Peki eğitimde nasıl bir değişim ve dönüşüm amaçlanıyor

SİYASET - 30-01-2023 12:51

Millet İttifakı Eğitim Planını açıkladı: 1+5+4+3 eğitim sistemi, kıdeme göre kariyer, öğretmene bilgisayar, öğrenciye internet ve yemek...

Altılı masanın üzerinde uzlaşmaya vardığı "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nin ayrıntıları belli oldu. Metinde 9 ana başlıkta 2 bin 300'den fazla somut hedef ve politika var.

Altılı masa son toplantısını 26 Ocak'ta yaptı. İYİ Parti'nin ev sahipliği yağptığı 11'inci toplantıda "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nde anlaşma sağlandı.

Millet İttifakı'nın 6 genel başkan yardımcısının bölümler halinde açıklayacağı metinde 9 ana başlık var:

- Hukuk, Adalet ve Yargı
- Kamu Yönetimi
- Yolsuzlukla Mücadele Şeffaflık ve Denetim
- Ekonomi Finans ve İstihdam
- Bilim Ar-Ge Yenilikçilik Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm
- Sektörel Politikalar
- Eğitim ve Öğretim
- Sosyal Politikalar
- Dış Politika Savunma Güvenlik ve Göç Politikaları

"#YarınınTürkiyesi" sloganıyla 75 alt başlığın olduğu metin 2 bin 300’den fazla somut hedef, politika ve projeler bulunuyor.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin videolarla desteklenen tanıtımının ardından liderler sahneye davet edilecek. Genel başkanlar “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ni törenle imzalayacak.


Metin'den eğitimle ilgili öne çıkan başlıklar şöyle:

- Zorunlu eğitimi 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise lise olmak üzere 1+5+4+3 şeklinde uygulayacağız.

- Öğretmenlik Meslek Yasasını değiştirecek, öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirecek, öğretmenlik kariyer basamaklarını uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik gibi ünvanları kaldırarak kıdeme göre kariyer sağlayacağız.

- Her öğretmene bilgisayar yazılım ve donanım desteği vereceğiz. Teknolojik ürünlerde indirim sağlayacağız.

- Sınıfları bilgisarla donatacağız. Bilişim teknolojileri dersliklerini yenileyeceğiz.

- Her türlü eğitim ve öğretim hizmetinden alınan KDV indirilecek

- Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşmayı hedefleyeceğiz.

- Devlet okullarındaki öğrencilerimize ücretsiz su, süt ve öğlen yemeği vereceğiz.

- Sınıfların çok kalabalık olduğu yerlerde yeni okul yapımına öncelik vereceğiz. 

- LGS sınavını süreç içinde tamamen kaldıracağız, üniversiteye girişte çoklu sınav sistemi sağlayacağız.

- Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacağız.

- Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde mutlaka sağlayacağız.

- Ataması yapılmayan öğretmen havuzunu eritecek.

- Öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız.

- Milli Eğitim Bakanlığı'nda idari pozisyonlara liyakatli atamaların yapılmasını esas alacağız.

- Devlet okullarındaki öğrencilerimize ücretsiz süt, su ve öğlen yemeği vereceğiz.

- 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilerimize ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim sağlayacağız.

- Ortaokullarda sanat, spor ve bilim gibi alanlarda başta olmak üzere seçmeli derslerin sayısını artıracağız.

- Altyapı eksikliklerini gidererek tüm eğitim kademelerinde tam gün eğitime geçeceğiz.

- Her okula Milli Eğitim Bakanlığınca denetlenecek okul temelli bir bütçe verecek, okullara öğrenci başına kaynak aktaracağız.

- Okul Aile Birliği adı altında bağış, yardım ve benzeri suistimale açık ödemeleri kaldıracağız.

- “Eğitim Destek Kartı” ile anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, kıyafet ihtiyaçlarını ve internete erişimlerini ücretsiz karşılayacağız.

- Okul öncesi eğitimi çalışan ebeveynlerin ihtiyaçlarını da gözeterek “tam gün tam destek” ilkesi çerçevesinde düzenleyeceğiz.

- KYK burs ve kredilerini yeni bir anlayışla ele alacağız.

- Sınav güvenliğini mutlaka sağlayacağız. Orta öğrenime geçişlerde sınav odaklı değil süreç odaklı bir sistemi geliştireceğiz. LGS sınavını süreç içinde tamamen kaldıracağız.

- Yükseköğrenime bütçeden daha fazla tahsis edeceğiz.

- Bürokratların birden fazla maaş almasını kaldıracağız.

- Üniversite arazilerini ranta kurban ettirmeyeceğiz. KYK burslarını yeni bir anlayışla ele alacağız, dağıtım süreçlerini şeffaf bir hale getireceğiz.

- Beyin göçünü engellemek ve tersine beyin göçünü gerçekleştirmek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi müfredatla donatacak, gerekli özgür düşünce ve çalışma ortamını oluşturacağız. 

- Yetişmiş insan gücümüz için uygun ekonomik ve sosyal koşulları yaratacak, akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacak, yetişmiş insan gücümüzü şiddetin mağduru olmaktan çıkaracağız. Üniversitelerin araştırma şartlarını ve imkanlarını iyileştireceğiz. 

- Yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrencilerin araştırma desteği ve burs imkanlarını artırarak, istihdam problemi yaşamadan eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlayacağız.

- Kalkınma hamlemizin merkezine yenilikçi, yeşil ve dijital dönüşümü benimsemiş girişimlerimizi yerleştireceğiz.