DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Sedat DEGER
Sedat DEGER
Giriş Tarihi : 12-04-2022 12:54

Öğretmenler Doğum Sonrası Ücretsiz İznini Nasıl Kullanabilir?

Kadın devlet memurlarının doğum sonrasında kullanabileceği 24 aylık ücretsiz izninin parça parça kullanıp kullanamayacağı merak konusu olmaktadır. Öğretmenler olarak kaleme aldığım bu yazım tüm memurlar için de aynen geçerli olduğunu ifade ederek yazıma başlamak istiyorum. 

Doğum sonrası ücretsiz izin konusunda kafalardaki soru işaretlerinden birisi, 2 yıllık ücretsiz iznin parça parça kullanılıp kullanılamayacağıdır. Zira bazı okullarda doğum sonrası ücretsiz izni tek seferde kullanılabileceği görüşü hâkim iken bazı okullarda ise 2 yıllık doğum sonrası ücretsiz iznin parça parça kullanılabileceği görüşü hâkim. Aslında mevzuat belli olduğu için görüşlerde farklılıkların olmaması gerekir ama bu görüş farklılıkların yaşanmasının tek sebebi var o da bu konudaki bilgi eksikliğidir. O yüzden, hem ücretsiz izni kullanacakların hem de ücretsiz izni verecek kurum amirinin tereddüt ettiği bu konuya açıklık getirmeye çalışacağım.

Doğum Yapan Memura Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Hakkı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 108. Maddesinde Düzenlenmiştir

Görüleceği üzere,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 108. Maddesinin B fıkrasına göre doğum yapan memura veya istemesi halinde eşi doğum yapmış memura doğum sonrası 24 aya kadar aylıksız izin hakkı tanınmıştır.

Doğum Sonrası Aylıksız İznin Süresi ile Kullanımı Hakkında Detaylı Bilgiler “KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ’nde Belirtilmiştir.

108. madde “B” fıkrası uyarınca doğum yapan memura veya istemesi halinde ise doğum yapan memur eşe 24 aya kadar aylıksız izin kullandırılabilmektedir. Tabi bu hükme baktığımızda ise 24 aylık doğum sonrası ücretsiz iznin tek seferde mi kullanılması gerektiği ya da parça parça kullanılabilir mi şeklinde net ifadeler içermemektedir. O yüzden, bu sorunun net cevabını alabilmemiz gereken yer, 13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA günü 29683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 Seri No’lu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan: “KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ” olmalı. Çünkü Kamu Personeli Genel Tebliği Seri No:6 özellikle doğum ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinlerin kullanımında kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yayımlanmış bir tebliğ olup doğum sonrası aylıksız izin süresi ve kullanımı hakkında detaylı açıklamalar içermektedir.

Yukarıda göstermiş olduğum üzere 2016 yılında yayımlanmış Kamu Personeli Genel Tebliğ’in (Seri No: 6) doğum sonrası ücretsiz iznin kullanımı hakkında detaylı bilgi verilen “2) Aylıksız iznin kullanımı” başlıklı maddenin “Ç” bendinde yazılı bulunan “Doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla, kısım kısım kullanılması mümkündür.” hükmünden de anlaşılacağı üzere öğretmenler Doğum sonrası 24 aya kadar alınabilen aylıksız iznini parçalar halinde de kullanabilir.

Sonuç olarak; öğretmenler doğum sonrası ücretsiz iznini süreleri içerisinde 24 aya kadar parça parça kullanabilir. Yani 24 aylık sürenin içinde kullanılabilir.  Tabi burada önemli olan husus kısım kısım kullanılan ücretsiz iznin 24 aylık süreci aşmamasıdır.

Dipnot: Doğum yapan öğretmene verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi doğum sonrası analık iznin (aylıklı) bitim tarihidir. Yani doğum sonrası aylıksız izin süre başlangıç tarihi sekiz haftalık analık izin süresinin bitim tarihi( doğum öncesi analık izin süresinden 5 haftalık kısmı doğum sonrasına eklendiyse doğum sonrasında 13 haftalık analık izin süresinin bitim tarihidir.

Hatırlatma : Doğum izni (aylıklı) öğretmenin  doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftalık aylıklı izin süresidir. Çoğul gebelik durumunda ise doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta daha eklenir. Ayrıca öğretmenin isteği ve doktorun doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir raporu ile doğum öncesindeki 5 haftalık izin süresi doğum sonrasındaki 8 haftalık izin süresine eklenerek doğum sonrası izin süresi (aylıklı) 13 hafta olarak kullanılabilir.
 

Sedat DEGER

Sedat DEGER

DİĞER YAZILARI Öğrencilerinin Hayatlarına Dokunabilen Öğretmenlerin En Büyük Sermayesi İdealistliğidir 28 ve 29 Ekim'de Okul Müdürü ve Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir mi? Koronavirüs Salgını ile Mücadelenin Gizli Kahramanları Öğretmenler MEB Genel Müdürü Muammer Yıldız'a Ziyaret Özür Durumundan Atanan Öğretmenin Mazereti Sona Ererse Ne Olur ? Müdür verdiğiniz dilekçeyi almazsa ne yapacaksınız? Veli Ziyaretleri Öğretmenin Yasal Olarak Zorunlu Görevi Değildir Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınav Ücreti Yatırma Tarihi Ertelemeli Engelsiz Hayat İçin Engelli Öğretmen Ataması Yıl Bitmeden Yapılmalıdır Egzersiz Onayı 60 Değil ''40 dakika'' Üzerinden Planlanır ve Ödenir Engelli Öğretmenler Nöbetten Muaf Tutulmalı Öğretmenin Askerliği Derece-Kademe Olarak Sayılır Mı ? MEB Öğretmene Şiddeti Önleme Komisyonu ve Kanunu Hazırlamalı Öğretmen Yeterliliğini Mülakat Değil Diploması Gösterir Hangi öğretmenler İl dışı Atama Başvurularında İl İçindeki Okulları da Tercih Edebilir Eleştiriye Tahammülü Olmayan Sendikacıya Mahkemeden Tokat Gibi Karar Öğretmenlerin Zorunlu Hizmet Mağduriyetine 4 Öneri Alan Değişikliği Uygulanmalıdır Hala Ailesinden Ayrı Kalan Kadın Öğretmenler Var Özür Durumundan Atananın Mazereti Sona Ererse Ne Olur? Okulunuz Zorunlu Hizmete Alınırsa veya Çıkarılırsa Zorunlu Hizmeti Nasıl Değerlendirilir? Sözleşmeli öğretmen olarak başlayanlarda adaylığın başlama tarihi Ayrımcılığa Davetiye: Aday Öğretmenlik Sürecinin Kaldırılması Aybüke ve Necmettin Öğretmenlerimize... Öğrencilere performans notu nasıl verilmeli? MEB bu şiddeti ne zaman durdurur?
ARŞİV ARAMA