DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Şeref ŞEN
Şeref ŞEN
Giriş Tarihi : 08-03-2022 14:00

Eğitimci Olmayan Eğitim Müfettişi Olur Mu?

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği, 01.03.2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik, eğitim müfettişleri başkanlıklarının kuruluş ve görevleri ile eğitim müfettişleri başkanı ve eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esasların, eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının niteliklerini, yarışma ve yeterlik sınavlarını, yetiştirilmelerini, atanmalarını, yer değiştirmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenliyor. Düzenlemeye göre, eğitim müfettişleri, il millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan eğitim müfettişleri başkanlıklarında görev yapacak. Eğitim müfettişleri başkanlıklarının koordinasyonu ile rehberlik ve denetim çalışmalarındaki bütünlük Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sağlanacak. 

 

Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış adaylar arasından iki usulle Müfettiş alımı yapılacak;

1. Halen görev yapmakta olan öğretmenlerden adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere, sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak şartı ile halen Bakanlığın öğretmen kadrolarında görev yapmakta olmak ve en az üç yıl Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmış olanların katılabileceği yarışma sınavı ile.

2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış, yarışma sınavı duyurusunda ilan edilen KPSS puan türlerinden belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olanlardan alım yapılacaktır.

Söz konusu yönetmeliğin, Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarının görev ve yetkilerini belirleyen 53.maddesinin (a )bendinde, müfettişlerin görevlerinin ilk maddesi olarak, “İldeki her derece ve türden resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel öğrenci barınma hizmetleri kurumlarının rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarını yapmak” olarak belirlenmiştir.

Bu maddeden de anlaşılacağı gibi Milli Eğitimde Müfettişlerin temel olarak Rehberlik ve Teftiş görevleri bulunmaktadır. Rehberlik edecek kişinin (Müfettişin)  ilk şartı o meslek alanında eğitim ve iş tecrübesi ne sahip olması gerekir. Öğretmen menşeli olmayan, hiç sınıfa girmemiş müfettişlerin öğretmenlere rehberlik yapmaları sıkıntılı gibi durmaktadır.

Müfettişin temel görevi rehberlik ve teftiş olduğuna göre, tecrübe (mesleki kıdem) ne kadar artarsa, ne kadar farklı deneyimlere sahipse, o kadar iyi rehberlik hizmeti sunulabileceği söylenebilir. Bunun için de 8 yıllık kıdem ve 35 üst yaş şartının yükseltilmesi, öğretmenliğin yanında, okulun idari işleyişine hâkim olmaları açısından yöneticilik (müdür, müdür yardımcılığı)  tecrübelerinin bulunmasının faydalı olacağı şüphesizdir.

Sonuç ve Öneriler

1.Bir milyonu aşkın öğretmenimizin rehberlik ve denetim hizmetlerini yürütecek Eğitim Müfettişlerimizin atamalarında;

a) Öğretmenliğin yanında idari kadrolarda da belirli süreler deneyimli olmaları faydalı olacaktır. Bu bağlamda, müfettişlik sınavına katılacaklarda, yönetmelikte olduğu gibi 8 değil en az 10 yıl öğretmenlik, 5 yıl da müdür, müdür yardımcısı olarak idari görevlerde çalışmış olma şartı getirilmelidir.

b) Belli eğitim ve sınav şartına bağlı olarak alınan “Uzman” ve “Başöğretmenlik” sertifikasına sahip olan öğretmenlerin müfettişlik sınavlarında avantajlı olmaları sağlanmalıdır.

2. Bu yönetmelikle, öğretmenlik eğitimi ve deneyimi olmayan, alanı, eğitimin işleyişini bilmeyen, sahadan gelmeyen, tebeşir kokusunu içine çekmemiş diğer lisans mezunlarının eğitim müfettişliğine atanmalarına imkân sağlanmıştır ki bu asla doğru değildir. Öğretmenlik müktesebi, tecrübesi bulunmayan, diğer lisans (hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ) mezunlarından atanan müfettişlere, rehberlik görevi değil, sadece inceleme ve teftiş görevi verilmelidir.

3.Rehberliğin önemli bir unsuru da tecrübedir. Rehberlik yapacak Müfettişin kıdemi  (tecrübesi)  arttıkça, sunacağı rehberlik hizmetinin niteliği de yükselecektir.  Bu nedenle “azami 35 yaş”  sınırlaması makul değildir.
 

ARŞİV ARAMA