SORU - CEVAP
Giriş Tarihi : 16-06-2022 10:34   Güncelleme : 16-06-2022 10:38

Proje okullarındaki öğretmenlerin görev süreleri ne zaman bitiyor?

Öğretmenin görevinin sona ereceği tarih; ders yılının dışında olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür

Proje okullarındaki öğretmenlerin görev süreleri ne zaman bitiyor?

Yönetici ve öğretmenlerin görev süresi

"MADDE 11 - (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(2) Öğretmenler dört yıllığına atanırlar.

(3) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici veya öğretmen olarak görev yapılamaz. (Ek cümle:RG-6/7/2018-30470) Bu süre, öğretmen temininde güçlük çekilen alanlarda projenin niteliğine göre ilgili Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan Onayı ile en fazla 2 yıl daha uzatılabilir.

(4) Görev süresi biten öğretmenlerin iş ve işlemleri okul müdürlüğünce, yöneticilerin işlemleri ise il milli eğitim müdürlüğünce başlatılır."

Bu hükümlere göre Yönetici ve öğretmenlerin görev süresi 4 yıl olup bir 4 yıl daha uzatılabilir.

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri