SAĞLIK
Giriş Tarihi : 02-04-2022 12:58

Okullara hemşire geliyor! İşte yönerge...

Hazırlanan yönerge ile okul sağlığı hemşiresi ve okul yönetimlerinin bu alandaki görev, sorumluluk ve hizmet sunum esasları belirlendi.

Okullara hemşire geliyor! İşte yönerge...

Yönerge hükümlerine göre okul sağlığı hemşiresi; okuldaki tüm öğrencilerin yılda en az bir kez, özel sağlık gereksinimi olan öğrencilerin ise ihtiyacına uygun sıklıkta hemşirelik kapsamında fiziki muayenesini "Çocuk ve Ergen İzlemleri Özet Tablosu"na uygun olarak yapacak ve kaydedecek.

Okuldaki tüm öğrenciler için "Öğrenci Sağlık Tanıma Formu" dolduracak; diyabet, çölyak, astım gibi kronik hastalığı olan öğrenciler için okulda yapılması gereken hemşirelik ve bakım hizmetlerini planlayıp uygulayacak, değerlendirmesini yapacak, öğrencinin ailesi ve öğretmenine sağlık danışmanlığı hizmeti sunmakla birlikte aile eğitimleri de düzenleyecek.

Yönergeye göre okul sağlığı hemşiresi; okul ve pansiyonda hastalanan veya acil müdahale gereken öğrenci ve okul çalışanının ilk müdahalesini yapacak, gerekli durumda acil sağlık merkezine haber vererek sağlık kuruluşuna sevki gereken öğrenci ve okul çalışanı için gerekli önlemleri alacak, sağlık kuruluşundan dönen öğrenci ile ilgili olarak hekim istemi doğrultusunda hemşirelik hizmetlerini planlayıp uygulayacak.
 
Öğrencilerin sağlık taramaları yapılacak

Okul hemşirelerinin düzenli olarak yapılacak sağlık taramalarında görev alacağı ve salgın hastalık dönemlerinde Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kılavuzlara uygun gerekli çalışmaları yürüteceği belirtildi. Hemşirelerin okullardaki içme suyu, kullanım alanları, tuvaletler, atıkların yönetimi gibi konuları değerlendirerek öğrencilere sağlıklı yaşam biçimlerine ilişkin eğitimler gerçekleştireceği de kaydedildi. Ayrıca okul sağlığı hemşireleri, okul gıda işletmelerinde görev yapan temizlik personelinin hizmet sunumu hakkında eğitim, gözetim ve rehberlik hizmeti sunabilecek.

Okul yönetiminin sorumluluğu
Okul yönetimleri ise okulda sağlığın korunması ve geliştirilmesi hakkında gerekli tedbirleri almak, gerekli altyapı donanımları ve diğer ihtiyaçlar ile acil durumları yönetmekle yükümlü olacak.(MEB)
 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri