MEB
Giriş Tarihi : 18-02-2022 22:28

MEB Çocuk Kulüpleri Yönergesi Değişti

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

MEB Çocuk Kulüpleri Yönergesi Değişti

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi

ilköğretim kurumlarında, personel ve fizikî imkânların yeterli olması, uygun eğitim ortamı bulunması ve kulüp için en az 10 çocuk bulunması durumunda, okul müdürlüğünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı (EK-1) ile çocuk kulübü kurulur. Çocuk kulübü, kurulduğu okulun adını alır. Okul müdürlüğünce gönderilen onay yazısı il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 7 iş günü içerisinde karara bağlanır. Çocuk kulüplerinin kayıt ve diğer tüm işlemleri okul müdürlüğü tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

Okul yönetimi, bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için okulda kurulacak kulüplere kayıtlar başlamadan önce; kurumun türünü, imkân ve şartlarını, öğrencilerin sınıf seviyesini, çevrenin sosyoekonomik, kültürel ve coğrafi özelliklerini dikkate alarak karar verir.

Açılması planlanan çocuk kulüpleri, kayıt döneminde velilere duyurulur.

Çocuk kulübü kurulamayan okullardaki çocuklar, başka okulların çocuk kulüplerine kayıt yaptırabilirler. Okul öncesi eğitim kurumlarında bu çocuklar için, EK-4 Kayıt Formu ve EK-5 Acil Durumlarda Başvurulacak Kişiler Formu doldurtulur.

Çocuklar, velilerin talepleri de dikkate alınarak çocuk kulübüne kaydedilir.

Bir kulüpteki çocuk/öğrenci sayısının okul öncesi eğitim kurumlarında 20’yi, ilköğretim kurumlarında 30’u geçmemesi esastır.

Çocuk kulübü isteğe bağlı ve ücretlidir. Veliler, çocuklarını çocuk kulübüne kayıt yaptırmaya zorlanamaz. 

Değişen Çocuk Kulüpleri Yönergesinin tamamı için tıklayınız

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri