ÖĞRETMEN
Giriş Tarihi : 27-05-2022 16:07

 Mahkeme kararı: Hiçbir öğrenci derse gelmese de ek ders ücreti ödenir!

Mahkemeden; 'öğrencinin bulunmaması nedeniyle yapılamayan dersler için de ek ders ödenmesi gerekir' kararı

 Mahkeme kararı: Hiçbir öğrenci derse gelmese de ek ders ücreti ödenir!

Özel eğitim öğretmeni olan üyemizin, okulda bulunmasına rağmen öğrenci olmaması sebebiyle dersin fiilen işlenmediği belirtilerek ek ders ücreti ödenmemiş, bunun üzerine sendikamızca açılan davada mahkeme;

“...Öğrencilerin derse katılım göstermemesinin Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu konuda tesis edilmiş genel bir işlemine dayalı olmayıp tamamen kendi iradelerinin doğal bir sonucu olduğu, bu durumun davacının ek ders saatlerinde okula gelmesine ve derse girmesine engel bir durum teşkil etmediği, davacının da derse girerek ders defterini imzaladığı ancak öğrenci olmaması nedeniyle fiilen ders işlenmediği, dolayısıyla davacının iradesi dışında vukuu bulan fiili imkansızlık nedeniyle gerçekleştiği dikkate alındığında, davalı idarece 29.09.2021 tarihine yönelik olarak davacıya ek ders ücreti ödemesinde bulunulması gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

Şeklinde gerekçesini ortaya koyarak, bu durumda öğretmenin ek ders ücretinin kesilemeyeceğine karar vermiştir.

Çok sayıda benzeri uygulamaya imza atarak, eğitim emekçilerini mağdur eden idareler için bu kararın örnek olmasını bekliyor, Eğitim-İş olarak üyelerimizin mali-özlük haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Eğitim İş

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri