SENDİKA
Giriş Tarihi : 07-06-2023 10:30

Eğitim İş'ten rehber öğretmenleri sevindirecek kazanım

Rehber öğretmenler, normu bulunmayan başka okullara haftanın 1 günü geçici olarak resen görevlendirilmektedir.  Eğitim-İş Sendikası rehber öğretmenlerin haftada bir gün başka okullarda görevlendirilmesine yönelik uygulamanın yanlışlığını ortaya koymuş ve sonrasında iptali konusunda da dava açmıştı.

Eğitim İş'ten rehber öğretmenleri sevindirecek kazanım

Üyemiz adına açtığımız davada Edirne İdare Mahkemesi 2023/838E. Sayılı kararı ile; “geçici süreli görevlendirmenin, sürekli bir hizmet gördürme usulüne dönüşmemesi ve amacı dışında kullanılmaması gerekmekte olup, personel ihtiyacının öncelikle ilgili mevzuata uygun bir şekilde açıktan veya nakil yoluyla memur alınarak karşılanması, geçicilik arz eden durumlarda ise geçici görevlendirmenin mahiyetine uygun olarak geçici süreli görevlendirme yapılması gerekmektedir.” şeklinde gerekçeye yer vererek yapılan ikinci görevlendirme işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 

Atanmayan yüzbinlerce öğretmenimizin olduğu ülkemizde, öğretmen ihtiyacının kadrolu istihdam yoluyla sağlanması gerekliliği açık olmasına rağmen, MEB’in bu türden mevcut verimliliği de düşüren, angarya uygulamalarla kamu emekçilerini mağdur etmekten vazgeçmesi gerekmektedir. 

Kararın MEB tarafından önemle dikkate alınmasını ve ülke genelindeki bu uygulamadan dönülmesini bekliyor, aksi durumda yargısal süreçleri ülke genelinde işleteceğimizi ilan ediyoruz. 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri