MEB Zayıf Olduğu 29 Noktayı İtiraf Etti

MEB Raporda, kurumun zayıf ve güçlü noktaları da yer aldı. 29 ayrı zayıf unsurun arasında 'Kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sisteminin yeterliliğinin olmaması' ile ilgili itiraflar ise büyük yankı uyandırdı.

MEB Zayıf Olduğu 29 Noktayı İtiraf Etti

MEB Raporda, kurumun zayıf ve güçlü noktaları da yer aldı. 29 ayrı zayıf unsurun arasında 'Kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sisteminin yeterliliğinin olmaması' ile ilgili itiraflar ise büyük yankı uyandırdı.

 İşte MEB'in 29 zayıf noktası:

• Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygınlık ve yeterliliği

• Ortaöğretimde okul türü kontenjanlarının öğrenci talepleri ile uyumu

• Özel eğitim okul ve kurumlarının yaygınlık ve yeterliliği

• Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik etkili bir tarama ve tanılama sisteminin yeterliliği

• Hayat boyu öğrenme kapsamındaki faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyi

• Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sunulan eğitim imkânlarının ve izleme değerlendirme sisteminin yeterliliği

• Zorunlu eğitimden ayrılmaların ve devamsızlıkların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve önleme mekanizmasının yeterliliği

• Eğitim ve öğretime erişimde bölgesel farklılıklar

• Bakanlık ile öğretmen yetiştiren kurumlar arasındaki iş birliği

• Üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretimine ilişkin politikaların yeterliliği

• Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarının yeterlilik düzeyi

• Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin yeterlilik düzeyi

• Haftalık ders saatlerinin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğu

• Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin yeterliliği

• Yabancı dil eğitiminin yeterlilik düzeyi

• Ücretli öğretmen uygulaması

• Bakanlığın bazı birimleri arasındaki, yetki ve sorumluluk çakışması

• Kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sisteminin yeterliliği

• İnsan kaynakları planlama ve yönetim politikalarının yeterliliği

• Mevzuatın açıklık, anlaşılırlık ve ihtiyaca uygunluk düzeyi

• Eğitim sistemindeki düzenlemelere ilişkin pilot uygulamalarının yeterliliği

• Hizmet içi eğitimlerin verimliliği

• Çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeyleri

• Bütçe dağıtımında objektif kriterlerin yeterliliği

• İç kontrol sisteminin hayata geçirilme düzeyi

• Veri, bilgi ve belge arşivleme ile bilgi yönetimi sisteminin yeterlilik düzeyi

• İzleme ve değerlendirme sisteminin yeterliliği

• Öğretmenlerin bazı bölgelerde daha uzun süreli çalışmasını sağlayacak teşvik edici mekanizmaların yeterliliği

• Derslik başına düşen öğrenci sayısında bölgesel farklılıklar ve ikili eğitim uygulamaları

sgkrehberi.com


MEB İLE İLGİLİ HABERLER

Öne Çıkan Eğitim Haberleri
Öğretmenlerin nöbet görevlerinde 6 değişiklik yapıldı

Öğretmenlerin nöbet görevlerinde 6 değişiklik yapıldı

Fen lisesi müdürlüğüne atanan müdür: Bakanlık niye beni atadı bilmiyorum!

Fen lisesi müdürlüğüne atanan müdür: Bakanlık niye beni atadı bilmiyorum!

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı İş Günü Takvimi İndir

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı İş Günü Takvimi İndir

Rektör üç kızını, iki damadını ve bir yeğenini üniversiteye hoca yapmış

Rektör üç kızını, iki damadını ve bir yeğenini üniversiteye hoca yapmış

Ücretli öğretmenlere nöbet, rehberlik ve kulüp görevi verilebilir mi?

Ücretli öğretmenlere nöbet, rehberlik ve kulüp görevi verilebilir mi?

MEB duyuru: Öğretmenler ve idareciler etkinliklerini buradan paylaşacak

MEB duyuru: Öğretmenler ve idareciler etkinliklerini buradan paylaşacak

Öğretmenlerin velilerden 15 isteği var

Öğretmenlerin velilerden 15 isteği var

MEB, Öğrenci Kulüpleri ile Belirli Gün ve Haftalar Çizelgelerini Değiştirdi

MEB, Öğrenci Kulüpleri ile Belirli Gün ve Haftalar Çizelgelerini Değiştirdi

Güncel Eğitim Haberleri
Neslican Tay'dan acı haber

Neslican Tay'dan acı haber

Rektör üç kızını, iki damadını ve bir yeğenini üniversiteye hoca yapmış

Rektör üç kızını, iki damadını ve bir yeğenini üniversiteye hoca yapmış

Özel Sektör Öğretmenlerine Bir Dokun, Bin Ah İşit!

Özel Sektör Öğretmenlerine Bir Dokun, Bin Ah İşit!

Bu ilçede konteynerlı eğitim kalıcı oldu

Bu ilçede konteynerlı eğitim kalıcı oldu

Öğretmenlik Meslek Kanunu Paydaşların Görüşlerine Açılmalıdır

Öğretmenlik Meslek Kanunu Paydaşların Görüşlerine Açılmalıdır

Öğretmeni öğrencilerinin gözleri önünde bıçakladılar

Öğretmeni öğrencilerinin gözleri önünde bıçakladılar

MEB'de 1299 Üst Düzey Yöneticiden Yalnızca 25'i Kadın!

MEB'de 1299 Üst Düzey Yöneticiden Yalnızca 25'i Kadın!

Talip Geylan: Ceren Damar Şenel Davasına Müdahil Olacağız

Talip Geylan: Ceren Damar Şenel Davasına Müdahil Olacağız

Çocukların Sanata İhtiyacı Var

Çocukların Sanata İhtiyacı Var

Eğitim İş'ten Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine Dava

Eğitim İş'ten Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine Dava