Murat Mehmet GÜLER Süt İznini Kullanan Öğretmenin Ek Dersi Kesilemez!
Süt İznini Kullanan Öğretmenin Ek Dersi Kesilemez!
Murat Mehmet GÜLER

Süt İznini Kullanan Öğretmenin Ek Dersi Kesilemez!

SÜT İZNİNİ  KULLANAN  ÖĞRETMENİN EK DERSİ KESİLEMEZ !

2017-2018 Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte en çok konuşulan ve tereddüte düşülen konuların başında Süt izni kullanan öğretmenin ek dersinin kesilip kesilemeyeceği konusudur.

13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen  Mazeret İzni  başlıklı 104 maddesi (D) bendinde; Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. İfadesi yer alır

Yine Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25. Maddesinde;

 (1)Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi 9/11 ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.

(3) Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.

İfadesi yer almaktadır.

Süt izni kullanan öğretmen ya da idareci fiilen derse girmediği için ek derslerinin kesildiği hatta geriye dönük faizi ile iade alındığı haberleri oldukça yaygınlaşmış durumdadır.

Şimdi olaya netlik kazandıralım.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 11/04/2014 tarih ve 71915066/869/1502350 sayılı Batman Valiliğine gönderdiği görüş yazısının son  paragrafında ; “Bu  çerçevede, süt izninin  günlük azami  süresinin  üç saat olduğu  göz  önünde bulundurulduğunda; anılan Karar’ın10 ve  14’üncü maddeleri ile 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre ek ders  ücretinden yararlandırılan yönetici ve  öğretmenlerden  süt izni kullananların o güne rastlayan  ek ders ücretlerinin tam olarak   ödenmesi gerektiği; ek ders ücretleri söz konusu hükümlerin dışındaki düzenlemelere göre  ödenen  öğretmenlerden süt  izni kullananların  ise ,süt  izni kullandıkları saatlere rastlayan ders görevleri için ek ders  ücretlerinden yararlanmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.”

Görüldüğü üzere süt  izni kullanan öğretmenin (1,5 saat  ya da 3 saat ) ; izni kullandığı süre bakımından yarım gün izin kapsamında değerlendirildiği aşikardır.Bu nedenle  bu kapsama giren  öğretmenlerin ek dersi kesilmemelidir.

Saygılarımla..

                                                      

MURAT  MEHMET  GÜLER

Araştırmacı –Yazar

                                                                 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
 Öğretmenlerin Kasım Seminer Programı ve Konuları Belli Oldu
Öğretmenlerin Kasım Seminer Programı ve Konuları Belli Oldu
Öğretmenler 24 Kasım'ı Bir Hafta Kutlayacaklar!
Öğretmenler 24 Kasım'ı Bir Hafta Kutlayacaklar!