Murat Mehmet GÜLER Promosyon Paraları Hakkında Gerçekler
Promosyon Paraları Hakkında Gerçekler
Murat Mehmet GÜLER

Promosyon Paraları Hakkında Gerçekler

http://www.manisamedya.com/wp-content/uploads/2016/06/Maski-Personelinin-Ac%C4%B1-G%C3%BCn%C3%BC-3_1600x10672.jpg

Son  yıllarda oldukça  gündem  oluşturan Promosyon paraları hakkında bilinmesi gerekenleri  özetleyici  bir yazı  yazma gereksinimi  ortaya  çıkmıştır.Çünkü farklı  illerde ya da aynı  ilin farklı  ilçelerinde  çok farklı rakamlar telaffuz edilmektedir.Dahası bu telaffuz edilen rakamları MEB İlçe teşkilatlarının  makaslamaları ! iyice ayyuka çıkmış durumdadır.Makaslanan  paraların nerde nasıl kullanıldıkları  ise sanırım  hepimizin malumudur…

Peki nedir  bu  PROMOSYON PARASI ?
Başbakanlık genelgesinde ; ‘Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenebilmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra "promosyon" adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkânlar da sağlanabilmektedir.’
Kısacası maaş  ödemelerini  üstlenen bankaların müşterilerine sundukları ek mali  imkandır  diyebiliriz.

Peki  promosyon  parasını protokol  ile belirleyen  komisyon  kimlerden  oluşur ?
3 kişilik bir komisyon bankalardan teklif  almak sureti  ile  protokol  imzalamaya yetkilidirler.Bu  komisyon  kurumun harcama yetkilisi başkanlığında,  kurumdaki yetkili sendikadan bir temsilci (  kurumdaki  memurların en az %10 u sendikalı  ise bu madde  geçerlidir ) ve merkez teşkilatlarında  üst yönetici , taşra  teşkilatında  ise  birimin bağlı  bulunduğu  bir üst amir tarafından belirlenen ve birimde görev  yapan bir  üye  ile  toplanır.

Promosyon  protokolleri kaç yıllık  yapılır ?
Protokoller en az 2  en  çok 5 yıl  için yapılır.

Promosyon  paralarının dağıtımı nasıl yapılacak ?
Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı Genelgesinde  promosyon paralarının dağıtımından  komisyon sorumludur.Ve bu genelgeye  göre  komisyon  belirlenen promosyonun  üçte birine kadar olan kısmını  birimin  ihtiyaçları doğrultusunda  kullanılmak  üzere kesilebilmesine  izin verebilmektedir.
Ne yazık ki ilçe milli  eğitim müdürlüklerinde kurulan  komisyonlar  ;  bu  madde gereğince  belirlenen promosyon  tutarlarından  hala kesintiler yapmaktadırlar.
Oysa  genelgede değişikliğe  gidildi ; 10 Ağustos 2010  tarihli ve 27668 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe  göre , “Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır.” ibaresi  yer almaktadır.

2010 yılında  yapılan değişiklikle ; komisyonlarca belirlenen ve  imzalan  protokolce  resmiyet kazanan  promosyon tutarlarının tamamı  personele dağıtılmak zorundadır.

Promosyonun dağıtımında nasıl bir yol izlenmelidir ?
20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı Genelgeye göre : “ Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktarılmak suretiyle altı aylık periyotlarla ödenecektir.”denilmektedir.

10 Ağustos 2010  tarihli ve 27668 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe  göre ise : “Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir.”denilmektedir.

YORUM : Özellikle  ilçe  milli eğitim müdürlüklerinde  promosyonlar  ile ilgili  yapılan    uygulamalar sıkıntılar  doğurmaktadır,  Promosyonlardan haksız yere kesintiler  yapılmaktadır.

Promosyona  hak kazanan   personelinde  haklarını  bilmesi ve takibini  yapması gerekmektedir.

Son olarak ; 10 Ağustos 2010  tarihli ve 27668 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genelgenin  7. Maddesinde : “Genelge çerçevesinde yapılacak uygulamalar kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panoları ve internet siteleri yoluyla ilan edilecek, aleniyet ilkesine titizlikle riayet edilecektir.”  denilmektedir.

Bu Genelge gereğince kurumlarımızı  promosyon  konusunda  şeffaf  olmaya davet ediyorum.

MURAT MEHMET GÜLER                                         
BASK Manisa İl Başkanı
AES Manisa İl Başkanı

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Nabi Avcı: Akıllı tahtalar öğretmeni duman etti
Nabi Avcı: Akıllı tahtalar öğretmeni duman etti
Öğretmene daha pahalı olan öğretmenevini dava etti: Kazandı!
Öğretmene daha pahalı olan öğretmenevini dava etti: Kazandı!