Sedat DEĞER Sözleşmeli öğretmen olarak başlayanlarda adaylığın başlama tarihi
Sözleşmeli öğretmen olarak başlayanlarda adaylığın başlama tarihi
Sedat DEĞER

Sözleşmeli öğretmen olarak başlayanlarda adaylığın başlama tarihi

Adaylığın Sözleşmeli Öğretmen Olarak Göreve Başlama Tarihinden İtibaren Sayılması Yönündeki Danıştay Kararı


Sedat DEGER'in haber sitemize yaptığı açıklma şöyle:

"Sözleşmeli Öğretmen iken KPSS puanıyla Kadrolu olarak atanan öğretmenin, adaylık süresinin ve özlük haklarının kadrolu öğretmen gibi, sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlandığı tarihten itibaren hesaplanması gerektiği yönündeki Danıştay kararını emsal göstererek isteyenler dava sürecini başlatabilir."

Dava açmak isteyen öğretmenler 2577 Sayılı  İdari Yargılama Usulü Kanuna uygun bir şekilde 5 yıllık dava açma ve idari talep süresine de dikkat etmeli.
 Danıştay 12. Dairesi 2014/1648 Esas nolu 2015/3900 karar nolu verdiği kararda ; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayan öğretmenin  adaylık süresinin Kadrolu Öğretmenler de olduğu gibi sözleşmeli öğretmen olarak başladığı 01.02.2011 tarihinden itibaren hesaplanması ve bu kapsamda oluşan özlük haklarının verilmesi yönünde karar verdi.Bu Mahkeme kararı,geçmişte sözleşmeli öğretmen olarak çalışmış ve KPSS Puanı ile Kadrolu öğretmen olarak atanan öğretmenler için emsal karar niteliği taşıyor.

Dava süreci, KPSS puanıyla sözleşmeli iken Kadrolu öğretmen olarak atandıktan sonra adaylık süresinin ve özlük haklarımın sözleşmeli öğretmen olarak Şehit Yarbay Mesut Kuru İlköğretim Okuluna  atandığım tarih olan  1 Şubat 2011’den itibaren  kadrolu öğretmenler gibi hesaplanması için yaptığım idari talebinin Şanlıurfa valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığının red etmesi üzerine yargı mücadelemi başlatmıştım. Açmış olduğum davaya Şanlıurfa 1. İdare mahkemesinin olumsuz karar vermesi üzerine  Danıştay 12. Dairesinde temyize gitmiştim ki sonunda davayı kazandım.

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesi verilen karar’da iki unsur üzerinde durarak sonuca gitmiştir.
Birinci unsur; Sözleşmeli öğretmenlik 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B maddesi kapsamında bir statü olup sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerin yürüttüğü hizmetin kadrolu öğretmenlerin yürüttüğü öğretmenlik hizmetinden yasal anlamda hiç bir farkının olmadığı; Sözleşmeli statüden kadrolu statüye geçmek her ne kadar ilk atama niteliğinde isimlendirilse de atandığı görevin önce yürüttüğü kamu görevinin devamı niteliğinde olduğu, sadece istihdam şeklinin değiştiği ve naklen atama niteliğinde olduğu hukuki tespit ışığında karar verilmiştir.

İkinci unsur; Sözleşmeli statüde görev yapan öğretmenler ile kadrolu öğretmenlerin de staj döneminde asil  memurluğa hazırlık ve  temel eğitimini almasından dolayı sözleşmeli öğretmen iken geçen sürede alınan tüm eğitimlerin dikkate alınması gerektiği ve 657 Sayılı DMK'nın 54 ve 55. maddeleri uyarınca gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak bu sürecin değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Eğer sözleşmeli öğretmen bu süreçte asıl memurluğa atanma ölçütleri bakımından  bir disiplin suçu ve saire cezası yoksa adaylığı temel eğitimi tamamladığı tarih itibariyle kaldırılmalı ve bu işlemin tamamlandığı tarihten kadrolu öğretmenliğe atandığı tarih arasındaki süre asıl öğretmenlikte geçen süre gibi değerlendirilmesi ve  Özlük hakları da buna göre verilmesi yönünde değerlendirme yapılarak öğretmen  lehine karar verilmiştir.

Böylece Danıştay’da kazanılan bu dava ile adaylık işlemlerinin sözleşmeli statüde geçen hizmetleri dikkate alınmak suretiyle sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladığı tarihten itibaren kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi başlanması ve özlük haklarının da aynı yönde değerlendirme yapılarak verilmesine Danıştay nezdinde emsal niteliğinde ilk kez bir karar çıkmış oldu.

Sedat DEGER 

https://www.facebook.com/sedat.deger.526
https://twitter.com/sedatdeger09

DANIŞTAY 12. DAİRESİ 2014/1648 ESAS NOLU 2015/3900 KARAR NOLU VERDİĞİ KARAR :


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yüz yüze eğitim 31 Ağustos'ta başlayacak. Telafi eğitimi üç hafta sürecek
Yüz yüze eğitim 31 Ağustos'ta başlayacak. Telafi eğitimi üç hafta sürecek
MEB'den 19 Haziran'a kadar idari izin, 19 Haziran'dan sonra ek ders ücreti yazısı
MEB'den 19 Haziran'a kadar idari izin, 19 Haziran'dan sonra ek ders ücreti yazısı