Konuk Yazar Liselerde performans ödevi değerlendirme belirsizliği
Liselerde performans ödevi değerlendirme belirsizliği
Konuk Yazar

Liselerde performans ödevi değerlendirme belirsizliği

Geçen yıl 7 Eylül 2013 itibari ile değiştirilen Ortaöğretim kurumlar yönetmeliği ile Lise öğretmenlerine de sınav analizi ve performans ödevi görevi tanımlandı.
 
Yönetmelikte sınav analizi ve performans ödevi ile ilgili kısımlar aşağıdaki gibi yer almaktadır;

Tanımlar

s) Performans çalışması: Ders programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme,
okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımın yazılı ve sözlü
olarak paylaşılmasına yönelik öğretmenin gözetiminde yapılan bireysel veya grup çalışmasını,

t) Sınav analizi: Sınav sonuçlarının soru, şube ve sınıf bazında ayrıntılı olarak değerlendirilmesi,
 
İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Yazılı ve uygulamalı sınavlar
MADDE 45-
 
b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden
fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve
cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavlarınşube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır.

 
Zümre öğretmenler kurulu
MADDE 111

(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak
üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir.

Yönetmelikte yer alan ifadeler bu şekilde olmasına karşın;

1. Yönetmelikte sınav analizleri ile ilgili herhangi bir resmi evrak veya çizelge
verilmemiştir. Ancak okullarda bu eksiklik yalnızca işgüzar öğretmenlerin
hazırladığı çizelgeler üzerinden sürdürülmektedir.

2. Yine yönetmeliğin herhangi bir yerinde bu analizlerin okul yönetimine
sunulacağına veya analizlerin denetlenecek bir belge niteliğinde olduğuna dair her
hangi bir ifade yoktur. Ancak buna rağmen analizler çizelgeler halinde hazırlanıp
okul müdürüne sunulmakta veya okul müdürü tarafından yapılıp yapılmadığı
denetlenmektedir.

3. Yine örneğin, başarısı %50’nin altında kalan sınavlar tekrar edilmekte ancak hem
sınava giren öğrenciler sayısı, hem soruların niteliği hem de soru sayısı farklılık
göstermektedir. Böylece, yapılacak olan sınav analizi uygulanabilir olmaktan da
çıkmaktadır.

4. Öte yandan performans ödevi ile ilgili olarak da benzer belirsizlikler vardır. Yine
burada da değerlendirme çizelgeleri ve ölçütleri yönetmelikçe verilmemiş ve
belirtilmemişken bu tür bir evrak bireysel çabalarla hazırlanarak doldurulma
gayreti içine girilmektedir.

Sonuç olarak benim kişisel düşüncem bu çalışmaların angarya nitelikli olduğu yönündedir.
Yapılmasının eğitim öğretimin daha nitelikli hale getireceğine dair hiçbir veri yoktur. Yukarıdaki 4madde olarak sıraladığım gerekçeler sınav analizi ve performans ödevlerinin yapılma zorunluluğunu da ortadan kaldırmakta veya belirsizlik giderilene kadar askıya almaktadır.

Belirttiğim konularla veya gözden kaçan yönetmeliğin diğer maddeleri ile ilgili yapacağınız
değerlendirme biz öğretmenler açısından önemli bir dayanak olurken, Bakanlıkça da konunun
öğretmenler lehine değerlendirilme olasılığı söz konusu olacaktır.

NURİ ÖNDER
FELSEFE ÖĞRETMENİ
DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Eğitim Sen'den eğitim faaliyetleri dışındaki zorunlu görevlendirmeler için itiraz dilekçesi
Eğitim Sen'den eğitim faaliyetleri dışındaki zorunlu görevlendirmeler için itiraz dilekçesi
Koronavirüs Nedeniyle Bir Öğretmen Daha Hayatını Kaybetti
Koronavirüs Nedeniyle Bir Öğretmen Daha Hayatını Kaybetti