Velinin yaraladığı öğretmen ne yapmalıdır?


Velinin yaraladığı öğretmen ne yapmalıdır?

Bu yazımızda, memurlara hakaret etmenin, memuru tehdit etmenin veya memuru yaralamanın cezai karşılığına yer vereceğiz.

Velinin yaraladığı öğretmen ne yapmalıdır?
Velinin yaraladığı öğretmen ne yapmalıdır?

Son zamanlarda kamu görevlilerinin ve özellikle de öğretmen ve doktorların veli, öğrenci, hasta ve hasta yakınlarıyla olan ilişkilerinde görevlerini sıhhatli bir şekilde yerine getirmesine rağmen çokça şiddet, hakaret ve tehdit eylemleriyle karşılaşmalarından dolayı kendilerini cezai yönden nasıl koruyacaklarını bilmeleri elzem hale gelmiştir. Elbette ki bu ilişkiden beklenen sağlıklı, saygılı ve düzenli bir ilişkidir ama beklentilerimiz her zaman bu muhteşem sırandanlıkta ilerleme göstermiyor ne yazık ki.

Kamu görevlilerinin bu ilişkide en çok karşılaştıkları durumlar tehdit, hakaret ve bazen yaralamaya da yol açan eylemler olmaktadır.

TEHDİT SUÇLARI

BU OKULU BAŞINA YIKARIM

Tehdit; TCK'nın 106. maddesinde düzenlenmiş olup bu madde ile kişilerin hayatı, vücut ve cinsel dokunulmazlığına karşı bir saldırı gerçekleştireceğini söyleyen kişi hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Gerçekleştirileceği söylenen bu saldırının sadece kişinin şahsına yönelik olması da zorunlu değildir, onun yakınlarına karşı böyle bir saldırıyı gerçekleştireceğini söyleyen kişi de cezalandırılır. Tartışma esnasında bir velinin öğretmene " bunu senin yanına bırakmam" , " bu iş burda bitmez, hesaplaşacağız" , "erkeksen çık dışarı" , " kendine dikkat et sana ve çocuğuna bir şey olabilir" , "bu okulu başına yıkarım" , "seni burda barındırmam" sözleri olayın niteliğine göre tehdit olarak nitelenebilecektir.

MALVARLIĞINA YÖNELİK TEHDİT

Ayrıca malvarlığı itibariyle bir zarara uğratacağından bahisle tehditte bulunmak da bu suçu oluşturacaktır ama malvarlığına yönelik tehditin cezası altı aya kadar hapis veya adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Örneğin "senin arabanı paramparça ederim" , "burda ekmek yedirmem sana" sözleri olayın mahiyetine göre malvarlığına yönelik tehdit suçunu oluşturabilecektir.

Tehdit eğer bir başka suçun unsurunu oluşturuyorsa tehditten değil o suçtan cezalandırma yoluna gidilecektir. TCK 265. Maddede düzenlenen görevi yaptırmamak için direnme suçu bu nitelikteki suçlardandır. Tehdit kullanılarak bir kamu gorevinin yapılmasını engelleme durumunda bu suç meydana gelecektir. Örneğin tehdit kullanarak bir öğrencinin öğretmenin yoklama almasına engel olmak veya polisin gözaltı işlemine karşı tehdit ve cebir eylemleriyle karşı koyma durumunda görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturabilecektir. Ama aktif olmayıp pasif nitelikteki direnişler durumunda suç oluşmayacaktır.. Örneğin polisin gözaltına alma durumunda kişinin tehdit ve cebir kullanmadan kendini yere atması, bir yerlere zincirlemesi veya öğretmenin yoklama almaması için bağırma, gürültü çıkarma durumunda suç oluşmayacaktır.

HAKARET SUÇLARI

"SEN İNSAN DEĞİL HAYVAN TERBİYECİSİ OLMAYI HAK EDİYORSUN"

Hakaret de TCK 125 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanuni düzenlemeye göre bir kimsenin şeref ve saygınlığını ihlal edici davranışlarda bulunan kişi üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mağdurun kamu görevlisi olup hakaret kişiye kamu görevinden dolayı yapılırsa fail bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Örneğin bir doktora rapor yazmadığı için" doktor müsveddesi" denmesi , hemşireyle tartışarak " altı üstü hemşire parçası" denmesi, öğretmene ayrımcılık yaptığı iddiası ile "sen insan değil hayvan terbiyecisi olmayı hak ediyorsun denmesi" hakaret suçunu oluşturacaktır. Bu hakaretlerin alenen yapılması durumunda verilecek ceza altıda bir oranında artırılır. Okul bahçesi, hastane kapısının önü gibi yerler aleni yerler oldugundan verilecek cezalar artırılacaktır. Bu söylenenler huzurda yapılan hakaretler için geçerlidir. Gıyapta ( halk dilinde adamın arkasında ) yapılan hakaretler için hakaretin üç kişinin huzurunda yapılması gerekir. Örneğin bir öğrencinin öğretmenin arkasından iki kişi huzurunda yaptığı hakaret suç oluşturmayacaktır. Hakaretle ilgili detaylı bilgi: (http://www.memurlar.net/haber/558007/)

YARALAMA SUÇLARI

Son olarak yaralama fiilleri de TCK 86 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. 86/1-2 e göre kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi bir yıldan üç yıla kadar cezalandırılır ama yaralama basit bir tıbbi müdahale ile giderilebiliyorsa fail dört aydan bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır.

DARP EDİLEN MEMUR, HEMEN DARP RAPORU ALMALIDIR

Kasten yaralama suçunda en önemli hususlardan biri mağdurun önce darp raporu almasıdır ki bu sayede yaralamanın niteliğinin tespiti kolaylaşmaktadır. Böyle bir fiile karşı bir an önce de savcılığa başvurulması delillerin elde edilmesi bakımından önem arz etmektedir. Hastaneden alınacak adli muayene raporu ile mağdurdaki sağlık değişimi tespit edilir. 87. maddede de yaralama sonucunda mağdurun sağlığındaki değişimin ağırlığına göre arttırım öngörülmüştür. Örneğin yaralama sonucunda mağdurun yüzünde sabit iz kalmış, hayatı tehlikeye girmiş, duyu ve organlarından birinin işlevi sürekli zayıflamışsa faile verilecek ceza 87/1 e göre arttırılacaktır. Mağdur eğer kamu görevlisiyse ve görevinden dolayı şiddete maruz kalmışsa ( örneğin doktor veya öğretmenler) faile verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır. Bu itibarla bir öğretmen veya doktora karşı görevinden dolayı bir yaralama fiili gerçekleşti ve yüzünde sabit bir iz kaldı diyelim. Sanık hakkında önce bir yıl ile üç yıl arasında temel ceza belirlenir ve mağdur kamu görevlisi olduğu için bu temel ceza yarı oranında arttırılır. Mağdurun yüzünde sabit iz kaldığı için de ceza bunların üzerinden bir kat daha arttırılacaktır ve sonuç ceza beş yıldan az olamayacaktır. 

memurlar.net

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Genç kadın öğretmen balkondan atlayarak intihar etti
Genç kadın öğretmen balkondan atlayarak intihar etti
Mahkeme kararını verdi öğretmenlerin mesai saatleri netleşti
Mahkeme kararını verdi öğretmenlerin mesai saatleri netleşti