Çocuğunu hastaneye götüren memura idari izin verilir mi?


Çocuğunu hastaneye götüren memura idari izin verilir mi?

Devlet memuru, çocuğunu hastaneye götürürken kendisine izin verilir mi?

Çocuğunu hastaneye götüren memura idari izin verilir mi?
Çocuğunu hastaneye götüren memura idari izin verilir mi?

 
Hastalık raporlarına ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 105. maddesinde düzenleme yapılmıştır.
 
Kanuni düzenlemeye ek olarak, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" bulunmaktadır. Bu yönetmelik 2011 yılında yürürlüğe konuldu. Bu yönetmelikten önce, 1981 yılında yürürlüğe konulan "Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik" adlı bir yönetmeliğe göre işlemler yürütülmekteydi.
 
Çocuğunu hastaneye götüren memura izin verilip verilmeyeceği hususunda, hem önceki yönetmelikte hem de yeni yönetmelikte açık bir düzenleme yer almamaktadır. Yeni yönetmelikte sadece refakat iznine dair düzenlemeler yer almakta olup, bu düzenlemeler de 3 aya kadar aylıklı izin alınmasına ilişkindir.
 
Bu bağlamda, hem kanunda hem de yönetmelikte, bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerini hastaneye götürürken, onlara gerek muaeyene sırasında gerekse muayene sonrasındaki tetkik ve tahliller sırasında eşlik eden memura idari izin verilmesini öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Yine, memur, refakat izni uygulaması hariç olmak üzere, hastanede yatan bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için "refakati uygundur" şeklinde rapor alsa dahi, bu rapora binaen memurun refakatçi olarak o gün işe gelmemesini öngören bir hüküm de bulunmamaktadır. DPB görüşü için tıklayın.
 
Uygulamada bu sorunlar, amirlerin insiyatif kullanıp, memuru o esnada idari izinli saymasıyla çözümlenmektedir.
 
Ancak, bu takdir hakkı, amirden amire farklı bir şekilde uygulandığı için, bu konunun ayrıca düzenlenmesinde yarar bulunuyor.
 
 Memurlar.Net

refakat izni çocuk hastane memur
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
EBA Canlı Ders sisteminde yapılan değişiklik ve yenilikler
EBA Canlı Ders sisteminde yapılan değişiklik ve yenilikler
EBA canlı ders saatleri illere göre ayarlandı. İşte yeni canlı ders saatleri
EBA canlı ders saatleri illere göre ayarlandı. İşte yeni canlı ders saatleri