Yer değiştirmelerde MEB'den açıklama bekleyen acil sorular 2


Yer değiştirmelerde MEB'den açıklama bekleyen acil sorular 2

Ahmet KANDEMİR Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine yer değiştirmelerle ilgili açıklama bekleyen yeni sorular yöneltti

Yer değiştirmelerde MEB'den açıklama bekleyen acil sorular 2
Yer değiştirmelerde MEB'den açıklama bekleyen acil sorular 2

1- Zorunlu hizmet bölgesinde görev yapanlar zorunlu hizmetini erteletebilir mi?

Editör Görüşü; 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler" başlıklı 45. maddesindeki;

a) Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

b) Eşi aday memur olanların, eşinin adaylığının kaldırıldığı tarihten bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

c) Eşi, 30 Eylül tarihi itibarıyla askerde olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

ç) Başvuruların son günü itibarıyla kendisi veya eşi aylıksız izinli olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

d) Alanlarında norm kadro olmaması ya da norm kadro açığı olmaması sebebiyle atanamayanların, atamaları gerçekleştirilene kadar,

e) Başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içinde eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin hayatını kaybettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir." hükümlerine göre birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenler eşinden dolayı zorunlu hizmetini erteleterek zorunlu hizmet öngörülmeyen bir okula yer değiştirmektedir.

MEB, burada dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında zorunlu hizmetini erteletme hakkı olanları zorunlu hizmet öngörülen okulda görev yapmaya zorlamaktadır.

Bu öğretmenler zorunluyu erteletecek şartlara sahip olduğundan il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen bir okula yer değiştirebilir.

2- Zorunlu hizmet bölgesinde adaylığı kaldırılanlar başka bir zorunlu hizmet bölgesine yer değiştirebilir mi?

Editör Görüşü; 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 43. maddesi 2. fıkrası; "(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden mazerete bağlı zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine ataması yapılamayanlar bulundukları yerde görevlerine devam eder." hükümlerinde birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlar diye bir kısıtlama söz konusu değil iken;

haberimizde yer alan Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında;

Bu çerçevede 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görev yapmakta olan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden il içi yer değiştirmelerde, başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde aynı il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Açıklaması yönetmeliğe aykırıdır. Bu nedenle zorunlu hizmet bölgesinde adaylığı kaldırılanlar başka bir zorunlu hizmet bölgesine yer değiştirebilir.

3- Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanları sisteme nasıl eklenecek?

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesi 5. fıkrası; "(5) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir." hükümlerinde yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanları sisteme nasıl eklenecek?

4- Zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları geriye doğru verilecek mi?

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler" başlıklı 41. maddesi 1. fıkrası (b)bendindeki; "(1) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında; b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında devlet memuru statüsünde geçirilen süreler, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri, askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir." hükümlerinde 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu sürelerine verilecek puanları sisteme nasıl eklenecek?

Ahmet KANDEMİR Memurlar.net

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Rektör üç kızını, iki damadını ve bir yeğenini üniversiteye hoca yapmış
Rektör üç kızını, iki damadını ve bir yeğenini üniversiteye hoca yapmış
MEB duyuru: Öğretmenler ve idareciler etkinliklerini buradan paylaşacak
MEB duyuru: Öğretmenler ve idareciler etkinliklerini buradan paylaşacak