Dönüşen okuldan aktarılan öğretmen rotasyona tabi mi?


Dönüşen okuldan aktarılan öğretmen rotasyona tabi mi?

Dönüşen okuldan re'sen veya isteğe bağlı olarak başka bir okula aktarılan öğretmen rotasyona tabi mi işte yanıtı...

Dönüşen okuldan aktarılan öğretmen rotasyona tabi mi?
Dönüşen okuldan aktarılan öğretmen rotasyona tabi mi?

Milli Eğitim Bakanlığının 07.05.2015 tarih ve 4774374 sayılı" Mayıs 2015 il içi yer değiştirmeler" konulu yazısının ekinde yer alan "Öğretmenlerin 2015 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu"nun 3. maddesi (c) fıkrasındaki; "3- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin; c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir." açıklamasından hareketle öğretmenler yani dönüşen okuldan başka okula aktarımı yapılan öğretmenler rotasyona tabi olduklarını zannetmektedirler.

Halbuki bu öğretmenler sadece il içi eski okulu ile birlikte yeni okulunda 3 yılını doldurmuşlar ise sadece ve sadece il içi yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Yoksa bu öğretmenler eski okulu ile birlikte yeni okulunda 12 yılını doldurmuşlarsa rotasyona tabi değillerdir. Göreve başlama tarihleri rotasyon için sıfırlanmıştır kısacası rotasyona tabi değillerdir.

MERSİN MEM YANLIŞ ROTASYON SÜRESİ HESAPLAMAKTADIR

Aynı yanılgıya Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de düşmüşler ve çıkardıkları resmi yazı ile; "Öğretmenlerin aynı Eğitim Kurumundaki Çalışma Süresi Tespiti" konusunda; 2-Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 48.maddesimde "Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı 12 yıllık görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınacaktır." denildiğinden FORM-1'deki ilgili bölüme eğitim kurumunda göreve başlama tarihi olarak önceki eğitim kurumundaki göreve başlama tarihi yazılacaktır.

Örnek: Öğretmen; Atatürk İlkokulunda görevli iken dönüşüm sonucunda Cumhuriyet Ortaokuluna atanmıştır. FORM-1'e göreve başlama tarihi olarak Atatürk İlkokulundaki göreve başlama tarihi yazılacaktır." açıklamasında bulunmuştur.

Bu açıklama tamamen yanlıştır;

DÖNÜŞEN OKULDAN BAŞKA DÖNÜŞEN OKULA AKTARIMI YAPILAN ÖĞRETMEN ROTASYONA TABİ DEĞİLDİR

Şöyle ki; Dönüşen eğitim kurumundaki öğretmen aynı okulda kalırsa dönüşümden önceki hizmet süresi ile dönüşümden sonraki hizmet süresi birlikte hesaplanacaktır. Yani öğretmen Atatürk İlköğretim okulunda Sınıf Öğretmeni ise okul dönüşerek Atatürk İlkokulu olmuşsa bu Sınıf Öğretmenimiz Atatürk İlkokulunda görevine devam ediyorsa 12 yılını doldurmuşsa rotasyona tabidir.

Buradaki ayrıntı şudur öğretmenin okulu dönüşmüş bu dönüşümden dolayı öğretmen başka bir dönüşen okula resen ya da isteğe bağlı aktarılmıştır. İşte bu aktarılan öğretmen eski okulu ile birlikte görev süresi 3 yılını doldurmuş ise il içi yer değiştirebilir. Fakat şu anki okuluna yeni atandığından rotasyon süresi sıfırdan başlayacaktır.

Yani öğretmen Atatürk İlköğretim okulunda Matematik Öğretmeni ise okul dönüşerek Atatürk İlkokulu olmuşsa bu sınıf öğretmenimiz Cumhuriyet İlköğretim Okulunun dönüşmesi sonucu oluşan Cumhuriyet Ortaokuluna aktarılmışsa bu öğretmen rotasyona tabi değildir. İşte bu aktarılan öğretmen eski okulu ile birlikte görev süresi 3 yılını doldurmuş ise il içi yer değiştirebilir. Fakat şu anki okuluna yeni atandığından rotasyon süresi sıfırdan başlayacaktır.

P>17/04/2015 Tarih ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin"Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi" başlıklı 48. maddesi 7. fıkrasındaki "(7) Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı 8 yıllık görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınır."hükümleri uyarınca adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı rotasyon süresinden sayılacaktır.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin geçici 3. maddesi gereğince bu yıl 30 Eylül itibariyle 12 yılını dolduran öğretmenlere rotasyon uygulanacaktır.

Not; Tüm atama ve yer değiştirmeler hizmet puanı baz alınarak tercihlere göre yapılacaktır.

Yönetmelik hükümlerine göre adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında hangi öğretmenlerin rotasyona tabi olacağına örnekler;

Kısacası; Dönüştürülen okullar kapsamında ğretmenin okulu resen yada isteğe bağlı olarak değişmiş ise rotasyona tabi olmayacak hizmet süresi sıfırdan başlamış oalcaktır.

1- Örneğin Atatürk İlköğretim Okulu dönüşüm kapsamında Atatürk Ortaokuluna dönüştürülmüştür.

Atatürk Ortaokulunda kalan Branş Öğretmenleri ile diğer öğretmenlere (Ana Sınıfı Öğretmenleri ve Rehber Öğretmenler gibi) 12 yılı doldurmaları halinde rotasyon uygulaması gerçekleşecektir.

Atatürk İlköğretim Okulundan Cumhuriyet İlkokuluna aktarılan Sınıf Öğretmenlerine rotasyon uygulanmayacaktır.

2- Örneğin İstiklal İlköğretim Okulu dönüşüm kapsamında İstiklal İlkokuluna dönüştürülmüştür.

İstiklal İlkokulunda kalan Sınıf Öğretmenleri ile diğer öğretmenlere (Ana Sınıfı Öğretmenleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri, İngilizce öğretmenleri ile Rehber Öğretmenler gibi) 12 yılı doldurmaları halinde rotasyon uygulaması gerçekleşecektir.

İstiklal İlköğretim Okulundan Atatürk Ortaokuluna aktarılan Branş Öğretmenlerine rotasyon uygulanmayacaktır.

3- Örneğin 24 Kasım Anadolu Lisesi Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi olarak adı ve binası değiştirilmiş olup bu okuldaki görevli tüm öğretmenlere 12 yılı doldurmaları halinde rotasyon uygulaması gerçekleşecektir.

4- Örneğin Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi iki okula ayrılarak bu okuldaki kız öğrencilerden ayrı bir Kız İmam Hatip Lisesi oluşturulmuştur.

Kız İmam Hatip Lisesindeki öğretmenlere rotasyon uygulanmayacaktır.

5- Örneğin Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi, Atatürk Fen Lisesine dönüştürülmüş olup bu okuldaki görevli tüm öğretmenlere 12 yılı doldurmaları halinde rotasyon uygulaması gerçekleşecektir.

6- Örneğin Cumhuriyet Anadolu Öğretmen Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesine dönüştürülmüş olup bu okuldaki görevli tüm öğretmenlere 12 yılı doldurmaları halinde rotasyon uygulaması gerçekleşecektir.

7- Milli Eğemenlik Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Milli Eğemenlik Spor Lisesine dönüştürülmüş olup bu okuldaki görevli tüm öğretmenlere 12 yılı doldurmaları halinde rotasyon uygulaması gerçekleşecektir.

8- Kuvayi Milliye Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Kuvayi Milliye Güzel Sanatlar Lisesine dönüştürülmüş olup bu okuldaki görevli tüm öğretmenlere 12 yılı doldurmaları halinde rotasyon uygulaması gerçekleşecektir.

9- Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek Lisesine dönüştürülmüş olup bu okuldaki görevli tüm öğretmenlere 12 yılı doldurmaları halinde rotasyon uygulaması gerçekleşecektir.

10- Cumhuriyet Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesine dönüştürülmüş olup bu okuldaki görevli tüm öğretmenlere 12 yılı doldurmaları halinde rotasyon uygulaması gerçekleşecektir.

11- Cumhuriyet Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Endüstri Lisesine dönüştürülmüş olup bu okuldaki görevli tüm öğretmenlere 12 yılı doldurmaları halinde rotasyon uygulaması gerçekleşecektir.

12- Cumhuriyet Endüstri Meslek Lisesi ile Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi birleştirilerek, Atatürk Anadolu Endüstri Lisesine dönüştürülmüş olup bu okuldaki görevli tüm öğretmenlere 12 yılı doldurmaları halinde rotasyon uygulaması gerçekleşecektir.

13- Atatürk Lisesi kapatılmış, Aynı binada Atatürk Anadolu Lisesi adıyla yeni bir lise açılmış ve yeni öğrenciler kaydedilmiş ise bu okuldaki öğretmenlere rotasyon uygulanmayacaktır.

İşte ilgili yönetmelik maddesi;

"Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi"

MADDE 48 - (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dahil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir.

(2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla toplam 8 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılır.

3) Duyuruda; alanlar itibarıyla boş öğretmen kadroları, bu madde kapsamında ataması yapılacaklardan boşalacak muhtemel öğretmen kadroları, başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.

(4) Bu maddeye göre yapılacak atamalarda, öğretmenlere en fazla 40 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

(5) Bu madde kapsamında yer değiştirecek öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında başvuru tarihinin son günü dikkate alınır.

(6) 8 yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere yıllık izin, hastalık izni, vekalet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dahil edilir.

(7) Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı 8 yıllık görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınır.

(8) Spor liselerinin beden eğitimi ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilgili mevzuatı uyarınca sınavla atanmış olanlardan aynı eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı kapsamda bulunan eğitim kurumları ile sınırlı olarak yapılır.

(9) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı sınıf ve şubeyle devam etmeleri şartıyla 4 üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır.

(10) Kadrolarının olduğu ilçe gruplarında bulunan eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı kapsamdaki bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir.

(11) Bu madde hükümleri, terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri; engelli öğretmenler; engellilik durumuna bağlı yer değişikliği yapanlardan bu durumları devam eden öğretmenler ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler hakkında uygulanmaz.

Aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi uygulama süreci

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) 48 inci madde hükümleri aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 12 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 11 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 10 yıl, 2017-2018 öğretim yılında 9 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Altıncı kattan atlayan Saadet Öğretmen mobbing kurbanı olmuş
Altıncı kattan atlayan Saadet Öğretmen mobbing kurbanı olmuş
Ara Tatilde Zorunlu 24 Kasım Öğretmenler Günü Mevlidi
Ara Tatilde Zorunlu 24 Kasım Öğretmenler Günü Mevlidi