İYEP (İlkokullarda Yetiştirme Programı) Kursu Zorunlu Mu?


İYEP (İlkokullarda Yetiştirme Programı) Kursu Zorunlu Mu?

ÖBA uygulanması ve e-okula işlenmesi zorunlu ancak İYEP'e kalan öğrenciler belirlendikten sonra öğretmenlerin görev alması isteğe bağlıdır.

İYEP (İlkokullarda Yetiştirme Programı) Kursu Zorunlu Mu?
İYEP (İlkokullarda Yetiştirme Programı) Kursu Zorunlu Mu?

3. sınıf öğretmenlerinin ÖBA'yı uygulaması ve sonuçları İYEP modülüne işlemesi zorunlu. Daha sonra İYEP'e kalan öğrenciler için kurs açmak gönüllülük esesına dayalı.

Öğrencilerin psikososyal açıdan desteklenmesini sağlamak, sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi öğrenciler yetiştirmek İYEP’in amaçlarından yalnızca bazılarıdır.


İYEP nedir?
İlkokul çağı, etkili öğrenmenin ilk adımlarının atıldığı kritik bir dönemdir. Bu dönemde öğrenciler okuma yazma öğrenmekte, Türkçe’nin dört temel alanı olan dinleme, konuşma, yazma ve okuma becerilerini geliştirmekte, sayıları, dört işlemi kavramakta ve matematiksel kavramları günlük hayatlarında kullanmaktadırlar. İlkokulda öğrenilen bu bilgiler öğrencinin gelecekte öğreneceği tüm bilgilere zemin oluşturmaktadır. İlkokuldan mezun olan bir öğrencinin mevcut programın hedeflerine bağlı olarak okuma becerileri ile matematik okuryazarlığı düzeylerinin bir sonraki öğrenmeye temel oluşturacak düzeyde olması istenen bir durumdur. Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerindeki akademik gelişimlerinin yanında toplumla uyumlu yaşamasını sağlayacak, çevresiyle anlamlı ilişkiler kurabilmesine olanak verecek düzeyde dil kullanma ve günlük yaşantısında gerekli olan matematiksel işlemler yapabilme becerilerini geliştirmek temel eğitim kurumlarının öncelikli hedefleri arasındadır. Bu hedeflere ulaşmakta güçlük çeken öğrencilere gerekli destek eğitimi sunulmaktadır.

İşte tüm destek eğitimi sunan İYEP, ilkokullarda yetiştirme programı anlamına gelir. 3 ve 4. sınıflara devam eden, önceki eğitim öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen bir programdır.


İYEP’in Açılımı Nedir?
İYEP açılımı da en az programın kendisi kadar merak ediliyor. İYEP’in açılımı: İlkokullarda Yetiştirme Programı’dır.

İYEP HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
İYEP’e alınacak öğrencilerin akranlarından ayrışma hissine kapılmasını önlenir ve İYEP kapsamındaki öğrencilere psikososyal destek sağlanarak, öğrencilerin, program süresince İYEP’e devam etmeleri çok önemlidir. İYEP ücretsiz, ve sadece öğrencilerin gelişimi için düzenlenen eğitim programıdır.

2018-2019 eğitim öğretim yılında 3 ve 4. sınıflara; 2019-2020 yılından itibaren sadece 3. sınıflara uygulanmaktadır. Program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçemez.


İYEP Sınavı Nedir?
Konu hakkında en sık sorulan sorulardan biri “İYEP sınavı nedir?” oluyor. İYEP için öğrenciyi tanıma, yerleştirme ve değerlendirmeye yönelik eksik kazanımları belirleme ve öğrencileri de modül seviyelerine göre belirme araçları olan ÖBA (Öğrenci Belirleme Aracı) ve ÖDA ( Öğrenci Değerlendirme Aracı) uygulanır. ÖBA ve ÖDA kesinlikle bir sınav değildir; ancak daha net anlaşılabilmesi için bu araçları bir çeşit İYEP değerlendirme sınavı olarak adlandırmak yanlış olmaz. Çünkü bu araçlar sayesinde belirlenen öğrenciler programlara dahil edilirler.

İYEP’e Alınacak Öğrenciler Nasıl Belirlenir?
İYEP’e alınacak öğrenciler için bir İYEP sınavı yoktur. Bu programa dahil olacak öğrenciler, sınıf öğretmenleri tarafından ekim ayının 3. haftasında ÖBA uygulanarak belirlenir.

İYEP öğrenci grupları nasıl oluşturulur?
Bir İYEP grubunun 1-6 öğrenciden oluşturulması esastır. 6 öğrencilik bir grup tamamlanmadan ikinci grup açılamaz. Bu sayı en fazla 10 öğrenciye kadar çıkarılabilir. (10 öğrenciye kadar çıkması durumu okulun fiziki şartlarının uygun olmaması halinde geçerlidir.) 6 öğrenciden sonra 2. grup açılabilir. Bir grubun 6 öğrenciden oluşması bütün grupların 6 öğrenciden oluşması anlamına gelmez. Örneğin; bir okulda İYEP’e dâhil olan toplam öğrenci sayısı 7 ise 4 öğrenci ile bir grup 3 öğrenci ile ikinci grup veya 5 öğrenci ile bir grup, 2 öğrenci ile ikinci bir grup açılabilir. Programa dâhil olan öğrenci sayılarına göre her okul için görevlendirilebilecek öğretmen sayısı hesaplanarak İYEP Modülünde açıklanacaktır. (Bir okuldaki görevlendirilebilecek öğretmen sayısı, İYEP ’e dâhil olan toplam öğrenci sayısının 6’ya bölümü ile hesaplanmaktadır.)


Öğrencilere ve Velilere Yaklaşım
İlkokullarda Yetiştirme Programının belirlenen hedeflere en etkili şekilde ulaşabilmesi için öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir. Bu amaçla;
• Öğretmen ve velilere programın amacının ve içeriğinin anlatılması,
• Ayrışma ve yetersizlik duygularını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara yer verilmesi,
• Kişisel ve sosyal farkındalık kazandırılması,
• Verimli çalışma alışkanlıklarının kazandırılması,
• Motivasyonu arttırıcı çalışmalar (zekâ ve strateji oyunları, dikkat geliştirme vb.) yapılması,
• Sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi yapılır ve fayda alması için süreç takip edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
14 Günlük Maaş Farkı Ne Kadar Ödenecek? Ne Zaman Verilecek?
14 Günlük Maaş Farkı Ne Kadar Ödenecek? Ne Zaman Verilecek?
Memurlara verilen öğle yemeği uygulamasından öğretmenler de yararlanabilecek
Memurlara verilen öğle yemeği uygulamasından öğretmenler de yararlanabilecek