Toplu Sözleşme Anketi: Öğretmenler 3600 ek gösterge, ek ders zammı ve yoksulluk sınırının üstünde maaş istediler


Toplu Sözleşme Anketi: Öğretmenler 3600 ek gösterge, ek ders zammı ve yoksulluk sınırının üstünde maaş istediler

Eğitim Sen tarafından 6. Dönem TİS görüşmeleri öncesinde internet üzerinden bir anket çalışması yapılmıştır. Bu form eğitim ve bilim emekçilerinin sorunlarını ve taleplerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Toplamda 2.395 eğitim ve bilim emekçisinin katıldığı anket çalışması ile eğitim ve bilim emekçilerinin 6. Dönem TİS görüşmelerinde öncelikli taleplerinin ne olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.

Toplu Sözleşme Anketi: Öğretmenler 3600 ek gösterge, ek ders zammı ve yoksulluk sınırının üstünde maaş istediler
Toplu Sözleşme Anketi: Öğretmenler 3600 ek gösterge, ek ders zammı ve yoksulluk sınırının üstünde maaş istediler

MAAŞLAR YOKSULLUK SINIRI ÜZERİNDE OLMALIDIR

“İnsan onuruna yaraşır bir yaşam biçimi için size göre maaşınız hangi aralıkta olmalıdır?” sorusuna katılımcıların “yüzde 37’si 13 bin TL ve daha yukarı” yanıtı vermiştir. “11.001-13.000 TL arası olmalı” diyenlerin oranı yüzde 18; “9001-1000 TL arası olmalı” diyenlerin oranı yüzde 14’tür. Başka bir ifade ile katılımcıların yüzde 69’u eğitim ve bilim emekçilerinin maaşının yoksulluk sınırının üzerinde olmasını talep etmektedir. 

Çizelge 7: İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için kadro unvanınızı dikkate alarak size göre maaşınız hangi aralıkta olmalıdır?

İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için kadro unvanınızı dikkate alarak size göre maaşınız hangi aralıkta olmalıdır? 

 

f

%

5.000-6.000 TL.

41

2

6.001-7.000 TL.

61

3

7.001-8.000 TL.

241

10

8.001-9.000 TL.

345

14

9.001-10.000 TL. 

890

37

11.001- 13.000 TL.

442

18

13.001 ve daha yukarı

375

16

Toplam

2395

100

 

 

EK DERS ÜCRETLERİ ARTTIRILMALIDIR

Katılımcıların yüzde 42’si ek ders ücretinin saatlik 50 TL ve üzerinde olması gerektiğini belirtmiştir. Ek ders ücretlerinin “40 TL olması” gerektiğini ifade edenlerin oranı yüzde 26; “30 TL üzeri olması” gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 13; “35 TL olması” gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 9’dur.  

Çizelge 8:  Ek ders ücreti en az kaç lira olmalıdır?

 

Ek derslerin saat ücreti en az kaç lira olmalıdır? 

 

f

%

25 TL.

76

3

30 TL.

304

13

35 TL.

222

9

40 TL.

611

26

45 TL.

169

7

50 TL. ve Üzeri

1013

42

Toplam

2395

100

 

 

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİNİN TEMEL EKONOMİK TALEPLERİ KARŞILANMALIDIR

Size göre en öncelikli ekonomik talebiniz aşağıdakilerden hangisidir? Sorusuna katılımcıların yüzde 49’u “3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir” yanıtını vermiştir. Türkiye’de eğitim ve bilim emekçilerinin yıllardır ekonomik sorunlarla boğuştuğu, yüzde 80’inin borç içinde olduğu bilinen bir gerçektir. OECD verilerine göre Türkiye’de eğitim emekçileri diğer ülkelerdeki meslektaşlarına göre daha çok çalışmakta, ancak emeğinin karşılığını alamamaktadır. 3600 ek gösterge eğitim ve bilim emekçilerinin sosyal ve ekonomik yapısını düzeltmesinin yanı sıra, atamalarda, özlük haklarının iyileşmesinde ve emeklilik açısından önemli sonuçlar ve kazanımlar sağladığı için 6. Dönem TİS görüşmelerinde öncelikli ekonomik talep olarak öne çıkmaktadır.  

 

Katılımcıların yüzde 35’i ise “Bir önceki sözleşmeden doğan kayıplarımızın karşılanması için maaşlara en az yüzde 25 ek zam yapılmalıdır.” talebini dile getirmiştir. 1 Temmuz itibariyle elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam yapılmış, pandemi süresince satın alma gücü yarı yarıya azalmıştır. Ekonomik sorunlar ve yüksek borçluluk oranları dikkate alındığında maaşlara yüzde 25 ek zam yapılması talebinin ne kadar haklı bir talep olduğu görülmektedir.  

 

Çizelge 9: Size göre en öncelikli ekonomik talebiniz aşağıdakilerden hangisidir?

 

Size göre en öncelikli ekonomik talebiniz aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

f

%

3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir.

1168

49

Bir önceki sözleşmeden doğan kayıplarımızın karşılanması için maaşlara en az % 25 ek zam yapılmalıdır.

843

35

Eğitim ödeneği en az bir maaş tutarında olmalıdır ve tüm eğitim emekçilerine verilmelidir.

44

2

Eğitim ve bilim emekçilerinin vergi dilimleri adaleti sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.

340

14

 

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kontenjanları Yayımlandı
2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kontenjanları Yayımlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?