Cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve beyaz eşya taksit sayıları yeniden düzenlendi


Cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve beyaz eşya taksit sayıları yeniden düzenlendi

Ticaret Bakanlığı, BDDK'nin kredi kartı taksit sınırlamasına uyum için perakande ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi.

Cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve beyaz eşya taksit sayıları yeniden düzenlendi
Cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve beyaz eşya taksit sayıları yeniden düzenlendi

Fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

 

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette taksit sayısına yeni düzenleme getirdi. Bakanlığın düzenlemesine göre;

  • Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay
  • Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay
  • Tablet bilgisayar satışlarında 6 ay
  • Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında 9 ay, 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay
  • Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında 9 ay
  • Mobilya satışlarında 9 ay
  • Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay taksit uygulanacak.
  • Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

 

İşte 2 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

Ticaret Bakanlığından:
 PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları

MADDE 12/B - (1) Mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.

(2) Birinci fıkradaki süre;
 a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay,
 b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında dört ay,
 c) Tablet bilgisayar satışlarında altı ay,
 ç) Fiyatı beş bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında dokuz ay, beş bin Türk Lirası ve bu tutarın üzerinde olan televizyon satışlarında dört ay,
 d) Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında dokuz ay,
 e) Mobilya satışlarında dokuz ay,
 f) Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay,
 olarak uygulanır.

(3) Taksitlendirme süresi; nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında kırk sekiz ayı, yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ayı, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında yirmi dört ayı ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında on iki ayı geçemez. Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

(4) Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi üç ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
14 Günlük Maaş Farkı Ne Kadar Ödenecek? Ne Zaman Verilecek?
14 Günlük Maaş Farkı Ne Kadar Ödenecek? Ne Zaman Verilecek?
Memurlara verilen öğle yemeği uygulamasından öğretmenler de yararlanabilecek
Memurlara verilen öğle yemeği uygulamasından öğretmenler de yararlanabilecek