MEB yüz yüze ve uzaktan eğitimin detaylarını 16 maddelik yazı ile açıkladı


MEB yüz yüze ve uzaktan eğitimin detaylarını 16 maddelik yazı ile açıkladı

31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar ve ilgi (a) Yönetmeliğin Ek-2 nci maddesi doğrultusunda tüm resmî ve özel okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik uygulamalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

MEB yüz yüze ve uzaktan eğitimin detaylarını 16 maddelik yazı ile açıkladı
MEB yüz yüze ve uzaktan eğitimin detaylarını 16 maddelik yazı ile açıkladı

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı    : E-43769797-10.07.01-25849323    01.06.2021
Konu    : Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları


DAĞITIM YERLERİNE


İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
b)    Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi.
c)    Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi.
ç) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26.11.2020 tarihli ve 28219185-101.01.01-E.17311375 sayılı yazısı.
d)    Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve E-43769797-10.07.01-21569446 sayılı yazısı.
e)    Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 17.05.2021 tarihli ve E-43769797-10.07.01-25210694 sayılı yazısı.
f)    Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 20.05.2021 tarihli ve E-43769797-10.07.01-25305232 sayılı yazısı.
g)    Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 27.05.2021 tarihli ve E-10230228-10.07.01-25656896 sayılı yazısı.

Covid-19 salgınının ülkemizdeki seyri nedeniyle 17 Mayıs 2021 tarihinden 1 Haziran 2021 tarihine kadar resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında gerçekleştirilecek yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin uygulama esasları ilgi (e) yazıda açıklanmıştır.

Bununla birlikte salgının seyrine bağlı olarak 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar ve ilgi (a) Yönetmeliğin Ek-2 nci maddesi doğrultusunda tüm resmî ve özel okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik uygulamalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

1.    Tüm resmî bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, özel eğitim anaokulları ve özel eğitim anasınıfları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında ilgi (e) yazı doğrultusunda haftada 5 (beş) gün tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir.

2.    Resmî ana sınıflarında, sınıfın bağlı olduğu okulun yüz yüze eğitim için açık olduğu günlerde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacaktır. 1-4 Haziran 2021 tarihlerinde ise resmî ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır.

3.    Resmî ve özel ilkokullarda 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır.

4.    Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile bu okullar bünyesindeki ana sınıflarında ise 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren haftada 5 (beş) gün tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim yapılacaktır.

5.    Resmî ve özel ortaokul ile imam hatip ortaokullarının tüm sınıf düzeylerinde 7 Haziran 2021 Pazartesi günü itibariyle seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır.

6.    Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim anaokulları, özel eğitim ana sınıfları, ilköğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ile bu kademelerde eğitim verilen özel eğitim sınıflarında 1 Haziran Salı gününden itibaren haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacak olup ilgi (e) yazıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda eğitim yapılacaktır.
 
7.    Evde veya hastanede eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrenciler için tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlanacaktır. Öğrencilerin evde veya hastanede yüz yüze eğitim almalarında velilerin tercihi esas alınacaktır. Velilerin evde/hastanede yüz yüze eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerce söz konusu öğrencilere uzaktan canlı ders yapılacaktır. Erken çocukluk dönemi eğitim faaliyetlerine 1 Haziran Salı gününden itibaren devam edilecektir.

8.    Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrenciler için hali hazırda uzaktan eğitim yoluyla devam eden destek eğitim odası eğitim faaliyetleri 1 Haziran Salı gününden itibaren okul öncesi ve ilkokul kademesindeki öğrenciler için, 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise ortaokul kademesindeki öğrenciler için yüz yüze eğitim yoluyla başlayacaktır. Velilerin destek eğitim odasında verilecek yüz yüze eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerce söz konusu öğrenciler için uzaktan canlı ders yapılacaktır. Öğrencilerin destek eğitim odasında yüz yüze veya uzaktan eğitim almalarında velilerin tercihi esas alınacak olup eğitimler bu doğrultuda okul idaresi tarafından planlanacaktır.

9.    Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM’ler) programları dâhilinde 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren ilköğretim kademesinde yüz yüze eğitime başlayacaktır. Eğitim için velinin yazılı onayı alınacak ve BİLSEM’e gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak olup BİLSEM idareleri uzaktan eğitim de dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri alacaklardır.

10.    Ana sınıflarında yüz yüze eğitim yapılmayan günlerde ilgi (ç) yazıda belirtilen esaslar çerçevesinde uzaktan eğitim yapılacaktır.

11.    İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında haftada 2 (iki) gün yapılacak yüz yüze eğitimlerde Ek-1 ve Ek-2’deki Çizelgeler uygulanacaktır. İlgi (b) ve (c) Çizelgelerde kalan diğer dersler ise ilgi (d) yazıda belirtilen esaslar doğrultusunda uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.

12.    İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında haftada 5 (beş) gün yapılacak yüz yüze eğitimlerde dersler ilgi (b) ve (c) Çizelgeler doğrultusunda işlenecektir.

13.    İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler 10'ar dakika olacaktır. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimlerde ise bir etkinlik saati 30 dakika ve aralıksız olarak planlanacaktır.

14.    İlkokulların 3’üncü sınıflarında yürütülmekte olan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla okulların yapacağı planlama doğrultusunda uygulanacaktır.

15.    Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır.

16.    Okullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamaları ilgi (f) ve (g) yazılar doğrultusunda yürütülecektir.
Okullarımızdaki yüz yüze eğitimler “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” ndaki koşullar sağlanarak gerçekleştirilecektir.

Öğrenci, veli ve okul yönetimlerinin konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Ziya SELÇUK
Bakan

Ek: 1-İlkokul ve Ortaokul 1-8. Sınıf Çizelgeleri 2-İmam Hatip Ortaokul 5-8. Sınıf Çizelgeleri:

 Yüz Yüze Eğitim İlkokul ve Ortaokul Haftalık Ders Çizelgeleri için tıklayınız

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Erdoğan: Uzman öğretmenlik sınavı yapılacak. Ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz
Erdoğan: Uzman öğretmenlik sınavı yapılacak. Ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz
Öğretmenlere 4 oturum sınav görevi için başvurular açıldı
Öğretmenlere 4 oturum sınav görevi için başvurular açıldı