MEB personelinin isteğe bağlı yer değişikliği ile ilgili açıklamalar


MEB personelinin isteğe bağlı yer değişikliği ile ilgili açıklamalar

Öğretmenler ve okul yöneticileri dışındaki MEB personelinin isteğe bağlı yer değişikliği ile ilgili açıklamaların bulunduğu yazı İzmir'de okullara gönderildi.

MEB personelinin isteğe bağlı yer değişikliği ile ilgili açıklamalar
MEB personelinin isteğe bağlı yer değişikliği ile ilgili açıklamalar

İLGİLİ MEVZUAT

-Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükseltme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki Yönetmelik.
-Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10/05/2007 tarih ve 27525 sayılı kadro dağılımı ile ilgili yazısı.

1.    GENEL AÇIKLAMA:

İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 21/04/2021 tarih ve 24460347 sayılı yazısı.

12/10/2013 tarih ve 28793 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikli ği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki Yönetmeliğinin 32.maddesinde "(1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilir.” hükmü gereğince;

Başvurular Mayıs ayında allnır ve ilgili il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunabileceği, İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları Haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Valiliklerce yapılacağı Bakanlığımızln ilgi yazısı ile bildirilmiştir.

Bu doğrultuda; ilgi Yönetmeliğin 32. maddesi ve Bakanlığımızın ilgi yazısı gereğince İlimizde münhal bulunan kadrolara il içi yer değiştirme şeklinde Valiliğimizce atama yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10/05/2007 tarih ve 27525 sayılı kadro dağılımı ile ilgili yazısında;
1)    Şef Kadroları: İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine verilir.
2)    Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur Kadroları: İl, İlçe ve Okul/Kurum Müdürlüklerinde bulunur, Okul ve Kurum Müdürlüklerine belirtilen unvanlardan herhangi birinden 1 kadro verilir.
3)    Programcı kadroları: İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine verilir.
4)    Ambar Memuru kadroları: yatılı ve pansiyonlu okullar ile yemek hizmeti veren kurumlara 1 kadro verilir.
5)    Şoför Kadroları: İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile özel eğitim okulları ile yatılı pansiyonlu okullara verilir.(Söz konusu okul/kurumlarda araç olması şartıyla)
6)    Usta Öğretici kadroları: Yaygın eğitim kapsamında bulunan okul/kurumlardan olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları, kız meslek liseleri ve halk eğitim merkezi ve akşam sanat okullarına kadro verilir.
7)    Teknisyen Kadroları: İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile yatılı ve pansiyonlu okullar, eğitim içinde üretim yapan meslek lisesi, teknik lise ve endüstri meslek liselerinde bulunan her bölüm için bölüm özelliğine göre teknisyen kadrosu verilir.
8)    Hizmetli Kadroları: Taşımalı İlköğretim okulları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okulları hariç, tüm okul/kurumlara verilir. Her birinde bu unvandan bir personel olmadan ikinci personel ataması yapılmaz.
 
9)    Aşçı Kadroları: Yemek servısınin yapıldığı her okul/kuruma kadro verilir.
10)    Bekçi Kadroları: Tüm okul/kurumlara verilir. Her birinde bu unvandan bir personel olmadan ikinci personel ataması yapılmaz.
11)    Kaloriferci Kadroları: Fueloil ve kömürle ısıtılması yapılan okul/kurumlara verilir, denilmektedir.

2- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1.    Adayların İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği ile ilgili atama başvuruları 06-21/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar yazımız ekinde gönderilen Başvuru ve Tercih Formu ile yapılacaktır.

2.    Başvuru ve Tercih Formunu doldurarak müracaatta bulunan adaylar, başvuru formuna hizmet cetvelini ekleyecektir. (Başvuruda bulunacak personel açısından olumsuzluklar oluşmaması için Mebbis özlük modülünde yer alan kimlik ve hizmet süresi bilgilerinin güncellenmesi)

3.    İlçeler bazında ilan edilen boş normlar göz önünde bulundurularak ilan edilen sayı kadar her adayın müktesebine uygun kadroya ataması sağlanacaktır. Kadrosu dolu olan kurumun boşalması halinde adayın tercihleri dikkate alınacak ataması değerlendirilecektir. İlçeler arasında norm aktarımı kesinlikle yapılmayacaktır. Atanmak üzere müracaatta bulunup ataması yapılan personelin atamaları iptal edilmeyecektir.

4.    Soruşturma sonucu görev yeri değişen personele, soruşturma geçirdiği okul/kurum/ilçeye 20/06/2016 tarih ve 6785766 sayılı yazı gereği 4 yıl geçmeden tercih hakkı verilmemesi,

5.    Adaya ait Başvuru ve Tercih Formu ile adaya ait hizmet cetveli İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne en geç 24/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar DYS üzerinden gönderilecektir.

6.   Atamalar, hizmet süresi dikkate alınarak Başvuru ve Tercih Formuna belirtilen tercih ve hizmet süresi üstünlüğü dikkate alınarak oluşturulan atama sıra listesine göre yapılacaktır.

7.    Atama sıra listesi oluşturulmasında; hizmet süresi eşitliğinin söz konusu olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MEB kaynak kitap konusunda okulları uyardı
MEB kaynak kitap konusunda okulları uyardı
Bakan Özer'den ders süresi ve kalabalık sınıf açıklaması
Bakan Özer'den ders süresi ve kalabalık sınıf açıklaması