Bakanlığa Norm Fazlası Atamalarda Oluşan Mağduriyetlerle İlgili Yazı


Bakanlığa Norm Fazlası Atamalarda Oluşan Mağduriyetlerle İlgili Yazı

Bilindiği üzere eğitim kurumlarına MEB’e Bağlı Eğitim Kurumlarının Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre atama yapılmaktadır. Ancak bazı illerde gerçekleşen norm fazlası atamalarda normu olmayan okullara fazladan atama yapıldığı tespit edilmiştir.

Bakanlığa Norm Fazlası Atamalarda Oluşan Mağduriyetlerle İlgili Yazı
Bakanlığa Norm Fazlası Atamalarda Oluşan Mağduriyetlerle İlgili Yazı

Öğretmen normu bulunmayan bir okula yapılan bir atama, ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabilecek hizmet puanı düşük olan öğretmenler hukuksuz bir şekilde norm fazlası olabilecektir. Anadolu Eğitim Sendikası Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak yapılan bu atamaların hukuksuz olduğunu, araştırılmasını talep etti.

 

Sayı : 2208-21/6247  Tarih:12/04/2021

Konu: Normu Olmayan Okullara Yapılan Atamalar

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


İlgi:  a) 18/06/2014  Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Millî Eğitim
                  Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına
                  İlişkin Yönetmelik
                  

Bilindiği üzere eğitim kurumlarına ilgi a)’da adı geçen “Milli Eğitim Kurumlarına Bağlı Eğitim Kurumlarının Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre atama yapılmaktadır. Öğretmen normu bulunmayan bir okula yapılan bir atama, ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabilecektir. Hak edilmedik bir şekilde hizmet puanı düşük olan bir öğretmenin norm fazlası olması kaçınılmazdır. Ayrıca fazladan norm olmadan yapılan bir atamada okuldaki ders saati sayısının paylaşımı da haksız bir şekilde olmaktadır.

Konu ile ilgili sendikamız birçok şikayet almış olup, en son Malatya İlinde karşılaştığımız normsuz atama ile ilgili yerelde soruşturma istemiş, ve durumun düzeltilmesini talep etmiş bulunmaktayız. Özellikle özür durumu atama dönemlerinde yapılan bu atamaların araştırılmasını, il milli eğitim müdürlüklerinin bu konuda uyarılmasını, norm fazlası atama yerine kadroların il mem’de tutulması gerektiğini talep etmekteyiz.       

Gereğini arz ederiz.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kontenjanları Yayımlandı
2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kontenjanları Yayımlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?