MEB'den 14 Nisan Tarihli Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları Yazısı


MEB'den 14 Nisan Tarihli Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları Yazısı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 14.04.2021 Tarihli Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları yazısı

MEB'den 14 Nisan Tarihli Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları Yazısı
MEB'den 14 Nisan Tarihli Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları Yazısı

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı: E-43769797-10.07.01-24216030    14.04.2021

Konu : Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları


DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.

Temel  Eğitim    Genel Müdürlüğünün 26.11.2020 tarihli ve 28219185-101.01.01-E.17311375 sayılı yazısı.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve E-43769797-10.07.01-21569446 sayılı yazısı.

Covid-19 salgınının tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizdeki  değişen  seyri,  2020-2021 eğitim öğretim yılında okullarımızdaki yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamalarında güncel kararlar alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 13 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yüz yüze eğitimden  uzaktan  eğitime  geçişle ilgili bazı yeni kararlar alınmıştır.

Buna göre ilgi (a) Yönetmeliğin Ek-2 nci maddesi gereğince 15 Nisan 2021 tarihi itibarıyla eğitim öğretim faaliyetlerinin aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir:

1. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar dâhil olmak üzere tüm resmî ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

2. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokulları da dâhil olmak üzere tüm ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

3. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfları ilgi (c) yazıdaki esaslar  doğrultusunda yüz yüze eğitime devam edecektir.

4. Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 8. sınıflara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dâhil, yüz yüze devam edilecektir.

5. Tüm bağımsız resmî anaokulu ve uygulama sınıfları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitime devam edilecektir. Ancak bu eğitim kurumlarında salgın kapsamındaki tedbirler doğrultusunda yüz yüze  eğitime  ara verilmesi ile ilgili olarak il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle birlikte daha önceden almış olduğu kararlar uygulanmaya devam edilebileceği gibi yeni kararlar da alınabilecektir.

6. Tüm resmî ana sınıflarında ise uzaktan eğitime geçilecek ve bu sınıflardaki uzaktan eğitimler ilgi (b) yazıdaki esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

7. İlkokulların 3. sınıfında yürütülmekte olan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle Bakanlığımız tarafından yapılacak yeni  bir  açıklamaya  kadar durdurulmuş olup mevcut İYEP materyallerinin korunması gerekmektedir.

8. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecek olup TRT EBA’yı da öğrencilerin takip etmeleri sağlanacaktır.

9. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim anaokulları, özel eğitim ortaokulları ve özel eğitim uygulama okullarının 8’inci sınıfları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim sınıflarının 8’inci sınıflarında yüz yüze eğitime devam edilecek olup bu kapsamda evde/hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de veli talebi doğrultusunda  yüz  yüze  eğitim verilecektir. Bunun dışındaki ilkokul ve  ortaokul  kademesinde eğitim  veren  özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında ve evde/hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yapılacaktır.

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerden ortaokullarının 8’inci sınıflarına devam edenler için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitimle sürdürülebilecektir. İlkokul ve ortaokul kademesindeki diğer  sınıf  seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin destek eğitim odası eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.

10. Ortaokulların 8. sınıf öğrencilerine barınma hizmeti veren özel yurt ve pansiyonların sadece bu öğrencilere hizmet veren bölümleri açık olacaktır.

Öğrenci, veli ve okul yönetimlerinin konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK
Bakan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MEB Okullar kapanana kadar eğitim öğretim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğini yazı ile açıkladı
MEB Okullar kapanana kadar eğitim öğretim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğini yazı ile açıkladı
Eğitim 2 Temmuz'a kadar aynı şekilde hibrit olarak devam edecek
Eğitim 2 Temmuz'a kadar aynı şekilde hibrit olarak devam edecek