MEB'den 10 Yeni Kurs Programı


MEB'den 10 Yeni Kurs Programı

Milli Eğitim Bakanlığı 10 yeni kurs programı hazırladı, 1 kurs programını ise güncelledi. 2023 Eğitim Vizyonu belgesi hedef alınarak, çocuklarımıza yönelik her türlü bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimleri yaygınlaşması sağlanacak

MEB'den 10 Yeni Kurs Programı
MEB'den 10 Yeni Kurs Programı

MEB'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

İlgili yazı:

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı    : E-74908354-101.04-19956256    01.02.2021
Konu    : Kurs Programları

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA


İlgi: a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı Kararı.
       b) 30.03.2016 tarihli ve 26022156-101.04-E.3631715 sayılı yazımız.

Resmî Gazete’de yayımlanan 10.07.2018 tarihli ve 1 numaralı  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, her yaş ve kademedeki vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki ve teknik alanlarda eğitim vermek, yaygın eğitim ve öğretim programlarını hazırlamak görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce hayat boyu öğrenme kapsamında her yaş düzeyine ve her gruptan vatandaşlara meslekî teknik ve genel yaygın eğitim kursları düzenlenmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce yayınlanmış olan kurs programlarının ilgi (a) Karar ile onaylanan Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları'na göre güncellenmesi, talep edilen yeni kurs programlarının da yine aynı çerçevede hazırlanması gerekmektedir. Bu kapsamda; ilgi (b) yazı gereği il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan program komisyonlarınca hazırlanan ve taslak halinde Genel Müdürlüğümüze gönderilen programlar, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları ve Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen diğer programlar çerçevesinde değerlendirilmekte ve yayımlanmaktadır. 

2023 Vizyon Belgesi hedeflerinden biri olan "Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik her türlü bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılacaktır.'' hedefini gerçekleştirmek için Başkanlığımızca yeni hazırlanan 10 kurs programının ve güncellenen 1 kurs programının hayat boyu öğrenme kurumlarında uygulanması planlanmaktadır.

Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde, Başkanlığımızca yeni hazırlanan ve güncellenen kurs programlarının Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanması, e-Yaygın sisteminde tanımlanarak hayat boyu öğrenme kurumlarında uygulamaya konulması hususunu olurlarınıza arz ederim.

 Esat TEKTAŞ / Daire Başkanı

OLUR / Yusuf BÜYÜK / Genel Müdür

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kontenjanları Yayımlandı
2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kontenjanları Yayımlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?