MEB'den sınıf öğretmenleri ek ders ücreti yazısı


MEB'den sınıf öğretmenleri ek ders ücreti yazısı

MEB yazısına göre, pandemi döneminde haftada bir gün okula gelen sınıf öğretmenlerinin, derslerine diğer alan öğretmenleri giriyor olması nedeniyle, öğretmenler ek ders alabilmek için okul yönetiminin verdiği görevleri yapmaları gerekiyor.

MEB'den sınıf öğretmenleri ek ders ücreti yazısı
MEB'den sınıf öğretmenleri ek ders ücreti yazısı

Milli Eğitim Bakanlığının okula hafta bir gün gelen sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin hangi durumlarda ödeneceğine dair görüş yazısı:

Eğitim öğretim faaliyetlerinin Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda uzaktan eğitim yoluyla yürütüldüğü süreçte; ilimiz talas ilçesinde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatler için ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği gibi milli eğitim bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın ‘Okulda bulunma zorunluluğu ‘ başlıklı 18. maddesinde; ‘ (1) ilkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları halinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır.’ hükmü yer almaktadır.

Diğer tarafta milli eğitim Bakanlığının 27.02.2007 tarihli ve 2017/ 19 Sayılı genelgesinin 12. maddesinde; ‘kararın 18. maddesinde, derslerinde diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirilecekleri düzenlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandı olabilmeleri için derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir.’ Denilmektedir.

Öte yandan daha önce bir örneği de valiliğinize gönderilen ilgi (b) yazıda; ‘ 8-uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az bir gün okula gelerek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecektir. Öğretmenler uzaktan eğitim sürdürme için okulda bulunan bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabilecektir.’ Açıklamasına yer verilmiştir.

Bu çerçevede, haftada en az bir gün okulda bulunacak olan sınıf öğretmenlerinin, bugünlerde derslerine diğer alan öğretmenleri girdiği saatlerde okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları halinde, verilen bu görevlerin ek ders görevinden sayılmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Ahmet Aytaç
Bakan a.
Daire Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
3 aşamada normalleşmeye geçilecek! Okullar açılmayacak, uzaktan eğitim devam edecek
3 aşamada normalleşmeye geçilecek! Okullar açılmayacak, uzaktan eğitim devam edecek
MEB Açıkladı: 2. Dönem Lise Sınavları İsteğe Bağlı Yapılacak
MEB Açıkladı: 2. Dönem Lise Sınavları İsteğe Bağlı Yapılacak