İkinci dönem başlamadan önce öğretmenlere test yapılmalı, aşıda öncelik verilmelidir


İkinci dönem başlamadan önce öğretmenlere test yapılmalı, aşıda öncelik verilmelidir

Eğitim-İş Sendikası Antalya Şubesinin yapmış olduğu uzaktan eğitim anketi sonuçlandı ve gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşıldı. İşte anket çalışmasının amacı, kapsamı, sonucu, değerlendirmesi ve öneriler...

İkinci dönem başlamadan önce öğretmenlere test yapılmalı, aşıda öncelik verilmelidir
İkinci dönem başlamadan önce öğretmenlere test yapılmalı, aşıda öncelik verilmelidir

Araştırmanın amacı; ülkemizde ve Antalya da tüm eğitim kademelerinde uygulamaya giren uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrencilerin karşılaştıkları güçlükleri tespit etmektir.

Araştırma kapsamında uzaktan eğitimin ortaya çıkardığı ek maliyetler ile ekonomik kayıplar da incelenmiştir.

Araştırmada ayrıca uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerde ortaya çıkan bilgi-beceri eksikleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın süreci yönetmekteki başarısı konuları da öğretmenlerin görüşleriyle incelenmiştir.

Uzaktan eğitim sürecinde dersler bilişim araçları ile işlenmekte olduğundan, bu süreçte öğrenciler eğitime ulaşmak için, öğretmenler ise eğitim – öğretim görevlerini yerine getirebilmek için bilgisayar - tablet alımı, internet hattı gibi yeni maliyetler yüklenip yüklenmediği incelenmiştir.

Araştırma kapsamında öğrenci –öğretmen -velinin uzaktan eğitimin ortaya çıkardığı ek maliyetlerle karşı karşıya kalması nedeniyle ekonomik kayıplar yaşayıp yaşamadığı incelenmiştir.

Araştırmada ayrıca uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslere katılıp-katılamadıkları, ortaya çıkan bilgi-beceri ve kazanım eksiklerinin olup- olmadığı öğretmenlerin görüşleriyle incelenmiştir

Araştırmada ayrıca uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslere katılamadıkları, kazanımların eksik kalması nedeniyle LGS –TYT-AYT sınavlarında konu sınırlandırılmasının gerekli olup olmadığı incelenmiştir.                         

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

1-    Ülkemizde Covit-19 salgını vaka artışları nedeniyle “Uzaktan Eğitim” süreci yeniden başlatılmıştır.
2-    MEB uzaktan eğitime başlandığı 23 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar geçen 9 ayı aşkın sürede, öğrencilerin eğitime ulaşmadaki fırsat eşitsizliğini tam anlamıyla ortadan kaldıracak önlemleri almakta yetersiz kalmıştır.
3-    Gelinen süreçte öğretmenler ve aileler tarafından yapılan çalışmalar ile uzaktan eğitime dahil olan öğrenci sayılarında bir miktar artış yakalanmış olsa da, bu artışın geçen süre ile eğitimin öncelikli bir hak olması gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir.
4-    Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ve öğrencilerin teknolojik olanaklarını araştırmaya ve    ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Uzaktan eğitim süreci ekonomik olanakları yetersiz olan ailelerin çocukları açısından mevcut eğitime ulaşmadaki fırsat eşitsizliğini daha da derinleştirmiştir.
5-    Her öğrenci EBA da paylaşılan içeriklere ulaşamamaktadır.
6-    Her öğrencinin evinde internet bağlantısı yok ya da yeterli bağlantı hızına sahip değildir.
7-    Canlı dersleri düzenli bir şekilde takip eden her öğrenciden bazıları hafta içi akşam ya da hafta sonu yapılan derslere katılmamaktadır.
8-    Öğretmenler uzaktan eğitimi öğrencilerin gelişimi açısından yetersiz bulmaktadır.
9-    Araştırmada ayrıca uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslere katılamadıkları, kazanımların eksik kalması nedeniyle LGS –TYT-AYT sınavlarında konu sınırlandırılmasının olması gerektiği anlaşılmıştır.
10-    Öğretmenler “yeterli sağlık önlemlerinin alınması koşuluyla” yüz yüze eğitime geçilmesini gerekli görmektedir, öğretmenler uzaktan eğitim sürecini başarısız bulmaktadır.
11-    Uzaktan eğitim süreci öğretmenlere ve velilere ekonomik yük getirmiştir.

 

ÖNERİLER

1-    Öğrenciler arasında giderek büyüyen eğitime ulaşmadaki fırsat eşitsizliğinin giderilebilmesi için uzaktan eğitim süreci devlet tarafından desteklenmeli, öğrencilerin tablet, bilgisayar, internet ihtiyaçları giderilmelidir.
2-    MEB tarafından oluşturulan canlı ders dağılım çizelgesi düzenlenerek hafta içi akşam ve hafta sonu dersleri öğrencilerin takip edebilecekleri saat aralığına alınmalıdır.
3-    Uzaktan eğitimin belirlenen hedeflere ulaşmadaki yetersizliği göz önünde bulundurularak LGS –TYTAYT sınav konuları sadeleştirilmelidir.
4-    Sınavlara hazırlanan öğrenciler için Destekleme ve Yetiştirme Kursları bir an önce açılmalıdır.
5-    Ailelere ve öğrencilere yönelik rehberlik çalışmaları yapılmalıdır.
6-    Uzaktan eğitim sürecinin yetersizlikleri göz önüne alınarak başta derslik ihtiyacının giderilmesi olmak üzere fiziki düzenlemeler yapılarak ve yeterli önlemler alınarak bir an önce yüz yüze eğitime geçilmelidir.
7-     Yüz yüze eğitime geçileceği belirtilen 15 Şubat 2021 tarihinden önce tüm öğretmenlere ve öğrencilere test yapılmalı ve bu testler periyodik hale getirilmelidir. Aşı yapılmasında öncelik verilmelidir.
8-     Uzaktan eğitim sürecinin ortaya çıkardığı ekonomik yükler göz önünde bulundurularak tüm öğretmenlere “uzaktan eğitim desteği” verilmelidir.
9-    Bakanlıktan sınavlarla ilgili gelen son yazıda; 4. Sınıf öğrencilerine derslere katılım puanı verileceği, ayrıca 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda da ders etkinliklerine katılım puanı, varsa proje notu verileceği ve yapılmışsa sınav notlarının verileceği belirtilmektedir. Oysa tüm öğrenciler uzaktan eğitim sürecine dahil olamamıştır ve bu değerlendirmenin yapılması eğitimde fırsat eşitliğine aykırı bir durumdur. Yapılmayan eğitimin değerlendirmesini yapmak biz öğretmenleri vicdanen mutsuz edecektir.  

 

aşı Eğitim-İş Sendikası Antalya Eğitim-İş Sendikası Antalya Şubesi Eğitim-İş
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ortaokul 8 ve Lise 12. Sınıfların Kapatılması Gündemde
Ortaokul 8 ve Lise 12. Sınıfların Kapatılması Gündemde
MEB'den 14 Nisan Tarihli Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları Yazısı
MEB'den 14 Nisan Tarihli Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları Yazısı