Lise Öğrencilerinin Ders Notları Nasıl Bir Yöntem İle Verilecek?


Lise Öğrencilerinin Ders Notları Nasıl Bir Yöntem İle Verilecek?

Bilindiği üzere pandemi döneminin devam etmesi ile birlikte 20 Kasım itibariyle uzaktan eğitime geçilmiş ve 4 Ocak’a kadar okulların yüz yüze eğitim vermeyeceği, bu dönem içerisinde de herhangi bir sınavın yapılmayacağı belirtilmiştir. Ancak yönetmelikten kaynaklanan not sisteminin uygulanması gerekirken, 4 Ocak’tan itibaren yapılacak sınavlar ile 1. Dönem notlarının belirleneceği MEB tarafından duyurulmuştur. Konu ile ilgili belirsizlikler sürmekte ve soru işaretleri bulunmaktadır.

Lise Öğrencilerinin Ders Notları Nasıl Bir Yöntem İle Verilecek?
Lise Öğrencilerinin Ders Notları Nasıl Bir Yöntem İle Verilecek?

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği, öğrencilerin geleceğini etkileyecek ve hukuki pek çok soruna yol açabilecek konunun aydınlatılması için Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulundu.

 

Sayı :  2028-20/6067 Tarih:08/12/2020

Konu: Ortaöğretimde Ders Notları

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne

 İlgi:  a) 07/09/2013 Tarih ve 28758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim

                  Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

          b) 19/11/2020 Tarih ve 16964289 Sayılı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Yazısı

          Bilindiği üzere Bakanlığınız tarafından ilgi b) yazısı gönderilmiştir. Yazınıza göre 20 Kasım-4 Ocak tarihleri arasında uzaktan eğitime geçilerek yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Ancak süreçle ilgili belirsizliklerden dolayı kamuoyunda soru işaretleri oluşmuştur. Özellikle ortaöğretim kurumlarında not sistemi ile ilgili aşağıdaki soruları sormayı bir görev olarak düşünmekteyiz ve konu ile ilgili aydınlatıcı açıklamaların yapılmasını talep etmekteyiz.

  1. İlgi a) yönetmeliği 50. Maddesinde; MADDE 50- (1) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Öğrenciler okulların özelliklerine göre sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. Yazmaktadır. Bu maddeye göre en az bir dersten verilecek not içinde bulunulan şu anki mevcut durumda nasıl verilecektir?
  2. Aynı yönetmeliğin 50. Madde, 8. Fıkrasında (8) (Değişik:RG-5/9/2019-30879)  Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Yazmaktadır. Mevcut durumda bir çalışmaya göre verilmesi gereken not verilemeyecektir. Bu konuda nasıl bir önlem alınacaktır?
  3. 4 Ocak’tan itibaren okullar belki de 1 sınav yapabilecektir. Öğrencinin geleceği etkilenmeden nasıl bir yöntem uygulanacaktır?

Bu sorular ile ilgili gerekli açıklamaların yapılarak tarafımıza iletilmesi hususunda;

Gereğini arz ederiz.

Anadolu Eğitim Sendikası aes Ders Notları lise
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
3 aşamada normalleşmeye geçilecek! Okullar açılmayacak, uzaktan eğitim devam edecek
3 aşamada normalleşmeye geçilecek! Okullar açılmayacak, uzaktan eğitim devam edecek
MEB Açıkladı: 2. Dönem Lise Sınavları İsteğe Bağlı Yapılacak
MEB Açıkladı: 2. Dönem Lise Sınavları İsteğe Bağlı Yapılacak