MEB Vaka Algoritması Yayımladı. Okulda vaka görülmesi durumlarında ne yapılacak?


MEB Vaka Algoritması Yayımladı. Okulda vaka görülmesi durumlarında ne yapılacak?

MEB resmi ve özel okullarda, koronavirüs COVID-19) yayılmasını engellemek için alınacak tedbirleri ve izlenecek yolu açıkladı

MEB Vaka Algoritması Yayımladı. Okulda vaka görülmesi durumlarında ne yapılacak?
MEB Vaka Algoritması Yayımladı. Okulda vaka görülmesi durumlarında ne yapılacak?

Bu kapsamda "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" altında yer alan açıklamalara uygun olarak hazırlanan "Vaka Algoritmus." okullarımızla süreç yönetimini sağlamak üzere ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Buna göre;

1) Kreşlerde öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda:
bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir. Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda pozitif vaka olması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir.

 

2 ) Sınıftaki öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda,

a) Öğretmen ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda, sınıfta yer alan tüm öğrenciler ve sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.

b) Öretmenler kuralına uygun, öğrencilerin maske takmada ya da direniz takta durumlarda, sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı, sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.

c) Öğretmenlerin ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, sınıfta yer alan tüm öğrenciler, vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

d) Aynı sınıfta ikinci defa çıktığında; İkinci pozitif vaka öğrenci olduğunda, sınıf öğrencisinin tamam yalan temaslı kabul edilir.

İkinci pozitif vaka öğretmen olunca, öğretmenin okul dışında riskli bir teması yok ise ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı, okuldaki tüm öğretmenler temaslı kabul edilir. öğretmenin okul dışında riskli bir temaslı olunca, diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir.

 

3) Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

a) Öğretmen ve öğrencilerin sürekli şekilde kuralına uygun maske kullandığı durumlarda öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmenler) temaslı kabul edilir.

b) Öğretmenin kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmen(ler) temaslı kabul edilir.

c) Öğretmenler) ya da öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar ve tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

 

4) Okul servislerinde öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

a) Servis şoförü /rehber personel ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; öğrenciler ve servis şoförü /rehber personel temaslı kabul edilir.

b) Servis şoförü/ rehber personel kurallara uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğrenciler yakın temaslı servis şoförü /rehber personel temaslı kabul edilir.

 

5) Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

 

6) Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde Covid-19 vakası çıkması durumunda Covid-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak, ilgi'de kayıtlı Rehber'in "Covid-19 Kapsamında Okulda Alınması Gereken Önlemler" başlığı altındaki bilgilere göre süreç takip edilir.

 

7) Temaslı kabul edilenler;

a) Kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula/çalışmaya devam eder. b) Okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati ara ile günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. c) Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kurulusuna yönlendirilir. Ş) Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir. d) Temaslı kabul edilen sınıftaki çocukların saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

 

8) Yakın temaslı kabul edilenler, eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.
Hükümleri gereğince yukarıda ve Ek'te yer alan algoritmaya ait iş ve işlemlerin aksatılmaması, öğrenci ve çalışanlarımızın sağlığının korunması bakımından gerekli ve önemli görülmektedir.
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

İsmail ÇOLAK
Bakan a.
Genel Müdür

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MEB'den 7 bin 312 kişiye başarı ve teşekkür belgesi
MEB'den 7 bin 312 kişiye başarı ve teşekkür belgesi
Okulların açılmasının yüksek riskli olduğu iller
Okulların açılmasının yüksek riskli olduğu iller