Telafi Eğitimi Döneminde Rehber Öğretmenlere 18 Saat Ek Ders Ücreti Ödenir mi?


Telafi Eğitimi Döneminde Rehber Öğretmenlere 18 Saat Ek Ders Ücreti Ödenir mi?

Son zamanlarda birçok platformdan şahsıma yöneltilen sorulardan biri de telafi eğitimi döneminde (31 Ağustos-18 Eylül 2020) Rehber öğretmen/Psikolojik danışman öğretmenlere ek ders ödenip ödenmeyeceği yönünde oluyor. Açık konuşmak gerekirse bu sorunun sorulmasını garipsiyorum çünkü mevzuat açık ve net. Şöyle ki Rehber öğretmenler yani psikolojik danışman öğretmenler derslere girerek ek derslerini almayıp üstlendikleri rehberlik ve psikolojik danışmanlık görevi karşılığında ek derslerini almaktadır.

Telafi Eğitimi Döneminde Rehber Öğretmenlere 18 Saat Ek Ders Ücreti Ödenir mi?
Telafi Eğitimi Döneminde Rehber Öğretmenlere 18 Saat Ek Ders Ücreti Ödenir mi?

Zaten formatör ve okul yöneticilerin ek derslerinin ödenmesini öngören aynı maddesi kapsamında ek derslerini almaktadırlar. Zaten ödenip ödenmeyeceği tereddütünün oluşmasının sebebi de mevzuatı bilmediklerinden olsa gerek bazı idarecilerin rehber öğretmenlere ek dersini ödemeyeceğiz telkinlerinden dolayı olmaktadır. Ki bunu ifade eden öğretmen sayısı da azımsanmayacak kadar var. O yüzden bu yönde tereddüttü olan eğitim yöneticileri için ve konuyu öğrenmek isteyen öğretmen arkadaşalar için mevzuat çerçevesinde rehbr öğretmenlere telafi eğitimi döneminde ek ders ödenmesi hususunu açıklayacağım.

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman Ders Yılı Başladığı Andan İtibaren Ders Yılı Bitimine Kadar Haftalık 18 Saat Ek Ders Alır

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların ek dersi diğer öğretmenlerden ayrı olarak okul idarecileri ile formatörlerin ek derslerinin ödenmesini ön gören madde olan  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın Ders niteliğinde yönetim görevi başlıklı 10.maddesi “d)” bendindeki “Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir” hükmüne göre ders yılı başlayıp ders yılı bitene kadar haftada 18 saat ek ders ücreti alır.

Ders Yılının Başlamasıyla Beraber Diğer Öğretmenler de Olduğu Gibi Rehber Öğretmenler de Göreve Başladı (31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle)

Dolayısıyla Ders yılının tanımına ve ders yılının başlangıç tarihine bakmamız gerekir. Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 4.madde “e” fıkrasında ise ders yılının tanımı şu şekildedir.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;

e) Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, ifade eder.

O halde derslerin başlangıç tarihi ne zaman ona bakmamız lazım.  Ortaöğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” konulu 03.07.2020 tarihli yazısına göre dersler yani ders yılı 31 Ağustos-18 Eylül ( madde 3-a) tarihleri telafi dönemi olmak üzere, 31 ağustos 2020 tarihi itibariyle(madde 2) başlamaktadır.

Derslerin başladığı tarihi ise, Ortaöğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” konulu 03.07.2020 tarihli yazısının 2. Maddesinde yazılı bulunan “Birinci dönem, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecektir.”  hükmüne göre dersler yani ders yılı 31 Ağustos-18 Eylül ( madde 3-a) tarihleri telafi dönemi olmak üzere, 31 ağustos 2020 tarihi itibariyle(madde 2) başladığı açıklanmıştı.

Daha sonra ise son gelişmeler sonrası , yine Ortaöğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 15.08.2020 tarihinde  “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimine İlişkin Açıklamalar” konulu illere resmi yazı göndermiş ve  2. Maddesinde ise “2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağından resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayacaktır” şeklindeki ifadesi ile ders yılının başlangıcı olarak 31 Ağustos 2020 Pazartesi olduğu ifade edilmişti.

 

Yani Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün her iki yazısına göre ders yılı/Eğitim-Öğretim yılı 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle başlamış durumda.

Görüldüğü üzere ders yılı 31 ağustos 2020 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır.

Zaten Bakanlığın konuyla ilgili son yazısında da Ders yılının tanımı yapılarak ders Yılının ve Öğretim Yılının başladığını ve eğitim öğretim yılının 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle başladığı ifade edilmiştir. Yani gerek mevzuat gereği gerek Bakanlığın resmi yazısı gereği rehber öğretmenler dahil tüm öğretmenler 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle ders yılının başlamasıyla görevlerine başlamış oldular.

 

Ayrıca Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlar Ek Derslerini (18 Saat) Verdikleri Ders Karşılığı Değil Üstlendikleri Rehberlik Hizmetleri Karşılığında Alır

14 Ağustos 2020 CUMA günü 31213 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde rehber öğretmen/ psikolojik danışmanı aşağıdaki şekilde tanımlayarak yürütmüş olduğu görevin fiilen ders görevini alarak değil rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüterek görevi yerine getirdiğini hüküm altına alınmıştır. Ayrıca aynı yönetmeliğin MADDE 21 ‘de de Rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görevleri sıralanmış olup yine asli görevi olan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri görevini yürüttükleri hüküm altına alınmıştır.

 
Sonuç Olarak,

*31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle ders yılı başladığı için

*Ek ders kararının 10. Madde d. Fıkrasında bulunan “ders yılı süresince” ibaresi gereği,

 Telafi Eğitimi Dönemi (31 Ağustos-18 Eylül 2020) dahil 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren haftalık olarak 18 saat ek ders ücreti ödenir.

Sedat Değer
Eğitimci Yazar

Rehber Öğretmen Ek Ders Ücreti rehber öğretmen telafi ek ders ücreti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MEB'den 7 bin 312 kişiye başarı ve teşekkür belgesi
MEB'den 7 bin 312 kişiye başarı ve teşekkür belgesi
Okulların açılmasının yüksek riskli olduğu iller
Okulların açılmasının yüksek riskli olduğu iller