MEB'den eğitime hazırlık ödeneğinin kimlere ödeneceği ile ilgili yazı


MEB'den eğitime hazırlık ödeneğinin kimlere ödeneceği ile ilgili yazı

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi yönünde görüş yazısı gönderdi.

MEB'den eğitime hazırlık ödeneğinin kimlere ödeneceği ile ilgili yazı
MEB'den eğitime hazırlık ödeneğinin kimlere ödeneceği ile ilgili yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve öğretimle ilgili çalışma yapmak üzere geçici görevlendirilen öğretmenlere ve yöneticilere (EÖHS olmak şartıyla) öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gerektiği yönünde görüş yazısı verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Bilindiği üzere; 657 sayılı devlet memurları kanununun ek 32. maddesinde, ‘eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünv anlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve Eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere bir öğretim yılının başladığı ay içinde milli eğitim bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. ‘Ve 7197 Sayı ile merkezi yönetim bütçe kanunu ekli K Cetvelinin dördüncü diğer ödemeler kısmında… Öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona erme sinden önce gelme başlayanlara ise %50’si oranında yapılır… Hükümlerine yer verilmiştir. 

Diğer taraftan, hazine ve maliye bakanlığı bütçe ve mali kontrol genel Müdürlüğü’nün 16.09.2009 tarihli ve 5093 sayılı görüş yazısının E bendinde ‘Eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadroda bulunup Bakanlığımızın eğitim öğretimle ilgili bir birimi olan milli eğitim müdürlükleri nde eğitim ve öğretimle ilgili çalışma yapmak üzere geçici görevle görevlendirilen öğretmenlere ödenmesi ‘,

F bendinde ‘eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünv anlı kadroda bulunup Bakanlığımıza eğitim öğretimle ilgili bir birimi olan milli eğitim müdürlüklerinde yönetici (il, ilçe milli eğitim müdürü ve müdür yardımcısı veya şube müdürü) olarak vekaleten veya tedviren görevlendirilenlere bu ödemenin ödenmesi‘ ifadeleri yer almaktadır.

Bu kapsamda eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünv anlı kadroda bulunup Bakanlığımızın merkez ve taşla teşkilatında eğitim öğretimle ilgili çalışma yapmak üzere geçici görevlendirilen öğretmenlere bir yönetici (il, ilçe milli eğitim müdürü ve müdür yardımcısı veya şube müdürü (eğitim Öğretim hizmetleri sınıfında olmak şartıyla)) öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz / rica ederim

Mehmet Fatih Leblebici

Başkan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MEB'den Karne İş ve İşlemleriyle İlgili Yeni Yazı
MEB'den Karne İş ve İşlemleriyle İlgili Yeni Yazı
 COVID-19 Aşısı Uygulanacak Gruplar Belli Oldu: Öğretmenler Kaçıncı Sırada?
COVID-19 Aşısı Uygulanacak Gruplar Belli Oldu: Öğretmenler Kaçıncı Sırada?