18 Eylül'e Kadar Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenleri İçin Çalışma Planı Yayımlandı


18 Eylül'e Kadar Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenleri İçin Çalışma Planı Yayımlandı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri için üç haftalık çalışma planı yayımlandı. İlişikteki yazıya göre Fatih projesi (akıllı tahta) gibi teknolojik altyapısı olan okullarda, zümreler dönüşümlü olarak canlı dersleri okulda verecek.

18 Eylül'e Kadar Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenleri İçin Çalışma Planı Yayımlandı
18 Eylül'e Kadar Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenleri İçin Çalışma Planı Yayımlandı


1. HAFTA: HAFTALIK DERS PROGRAMI HAZIRLIĞI VE UYGULANMASI

(31 Ağustos – 4 Eylül 2020)

GÜNDEM AÇIKLMALAR

Öğretmen Bilgilendirme Toplantısının Yapılması

- Bakanlık Bilgilendirme Kılavuzlarının İncelenmesi 2020/5 sayılı Genelgenin incelenmesi

- Kritik Konu ve Kazanımların incelenmesi

- Bakanlık tarafından yayınlanan Kılavuzlar (Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme Rehberi, Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu) incelenecektir.

- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından illere gönderilen 2020/ 5 sayılı Genelge hakkında bütün öğretmenler bilgilendirilecektir.

Haftalık Ders Programının Hazırlanması

-Ders Programının Hazırlanması

-Zümre İstişare Toplantılarının Yapılması

- Okul Öncesi Eğitim Programı Uygulamalarının Planlanması

-Haftalık ders programları hazırlanırken kritik konu ve kazanımları içeren öğretim programları ile etkinlik örneklerinin ve uzaktan eğitim içeriklerinin kullanılacağı, imkân ve şartlar dâhilinde canlı ders uygulamalarının nasıl yapılacağı açıklanacaktır.

-TRT EBA TV, EBA portal ve Canlı Ders şeklinde gerçekleştirilecek uzaktan eğitim için haftalık ders programı sınıf seviyesi ve mevcudu, teorik ve uygulamalı derslerin işleniş biçimi, dezavantajlı öğrencilerin yaşayabileceği sorunlar ve çözüm önerileri bağlamında hazırlanacaktır.

-Haftalık ders programı yapıldıktan sonra zümreler tarafından kontrol edilecek ve ders saatlerinin dağılımı üzerinde istişare edilerek zümre çalışmalarına yönelik planlamalar yapılacaktır

- Okul öncesi eğitim kademesinde yerleşim yerinin genel şartları, çocukların hazırbulunuşluk düzeyleri ve ihtiyaçları da dikkate alınarak eğitim programı uygulamaları için zümreler tarafından gelişim alanları ve kazanımlar önceliklendirilecektir.

Veli Bilgilendirme Toplantısının Yapılması

-Veliler ile iletişime geçilerek okulda yapılanların ve yapılacakların (uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, hijyen ve güvenlik önlemleri, uyum programları gibi) açıklanmasına yönelik toplantılar gerçekleştirilecektir. Salgına yönelik tedbirler kapsamında veli bilgilendirmelerinin bireysel veya küçük gruplar halinde dönüşümlü, sınıf ve kademelere göre farklı zaman diliminde programlanmış görüşmeler ya da çevrimiçi-sosyal medya gibi elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

 

2. HAFTA: UZAKTAN EĞİTİMİN KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

(7-11 Eylül 2020)

GÜNDEM AÇIKLAMALAR
Uzaktan Eğitimin Yürütülmesi - Okul yönetimi ve zümre öğretmenleri tarafından 31 Ağustos – 4 Eylül 2020 tarihlerini kapsayan haftada yapılan planlama doğrultusunda uzaktan eğitime (TRT EBA TV, EBA portal ve Canlı Ders şeklinde) devam edilecektir.
Uzaktan Eğitimin Değerlendirilmesi -Zümre öğretmenleri olarak uzaktan eğitim süreci ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesine yönelik raporlar hazırlanacak ve uygulamada birliktelik sağlanmaya çalışılacaktır.
Okul Öncesi Eğitim Uygulamaları - Okul öncesi eğitim kademesinde yerleşim yerinin genel şartları, çocukların hazırbulunuşluk düzeyleri ve ihtiyaçları da dikkate alınarak eğitim programında yer alan gelişim alanları, kazanım, gösterge ve kavramlar doğrultusunda her öğretmen kendi sınıfına özgü planları hazırlayacaktır.
Veli Bilgilendirme Toplantısının Yapılması

- Veliler ile iletişime geçilerek okulda yapılanların ve yapılacakların (uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, hijyen ve güvenlik önlemleri, uyum programları gibi) açıklanmasına yönelik toplantılar gerçekleştirilecektir. Salgına yönelik tedbirler kapsamında veli bilgilendirmelerinin bireysel veya küçük gruplar halinde dönüşümlü, sınıf ve kademelere göre farklı zaman diliminde programlanmış görüşmeler ya da çevrimiçi-sosyal medya gibi elektronik ortamda üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

 

3. HAFTA: YÜZYÜZE EĞİTİM HAZIRLIĞI

(14-18 Eylül 2020)

GÜNDEM AÇIKLAMALAR
Yüz yüze Eğitim Hazırlığı - Okul yönetimi ve zümre öğretmenleri tarafından 31 Ağustos – 4 Eylül 2020 tarihlerini kapsayan haftada yapılan planlama doğrultusunda uzaktan eğitime (TRT EBA TV, EBA portal ve Canlı Ders şeklinde) devam edilecektir. - Bakanlık tarafından yayınlanan öğretim programı kapsamında ders kitaplarındaki etkinlikler incelenerek bireysel veya grupla yapılacak etkinlikler belirlenecek ve güvenlik/hijyen önlemlerine ilişkin hazırlıklar yapılacaktır.
Eğitim Ortamı Hazırlığı - Okul öncesi eğitim sınıflarıyla birlikte bütün eğitim kademelerinde oturma düzenlerinin sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmesi, temizliği zor olan araç gereç ve materyallerin kaldırılması gibi salgına yönelik hijyen tedbirlerine ilişkin düzenlemeler yapılacaktır.
Okula Uyum Programı Hazırlığı

-Okul ve sınıf bazlı Okul Öncesi Uyum Programı hazırlıkları tamamlanacaktır.

- Okul ve sınıf bazlı İlkokul 1. Sınıf Uyum Programı hazırlıkları tamamlanacaktır.

-Okul ve sınıf bazlı Diğer Sınıflar Uyum Programı hazırlıkları tamamlanacaktır.

Bu çalışmalar yapılırken rehber öğretmenlerden de destek alınacaktır.

Eğitim Araçlarının İncelenmesi - Ders Kitaplarının İncelenmesi

İnternet Sitelerinin İncelenmesi eba.gov.tr tegm.meb.gov.tr okulöncesi.eba.gov.tr egitimdebirlikteyiz.org okuyanbalik.com

-Derslerin uzaktan veya yüzyüze eğitimle işlenmesi sırasında kullanılabileceği düşünülen materyallere yönelik inceleme çalışmaları yapılacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki yayınlar özellikle incelenecek ve uygulanmasına ilişkin planlamalar yapılacaktır:

-İlkokul Çalışma Kitapları - “Arkadaş, Bilgiyle, Oyunla Seninle Arkadaş” (1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf) Kitapları - “1. Sınıf Tohum” Kitaplarının (1. Kitapçık, 2. Kitapçık, 3. Kitapçık) - “Öğrenmeye Hazırım (1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf)” Kitapları - Ortaokul Akademik Destek Materyalleri - TEGM Dijital İçerikleri - Eba İçerikleri (Tv/Portal) - Okul Öncesi Eğitim Etkinlikleri Okul Öncesi Öykü Kitapları - Kriz Durumunda Oyun

- Bakanlıkça Yayınlanan Diğer Materyaller

Veli Bilgilendirme Toplantısının Yapılması - Veliler ile iletişime geçilerek okulda yapılanların ve yapılacakların (uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, hijyen ve güvenlik önlemleri, uyum programları gibi) açıklanmasına yönelik toplantılar gerçekleştirilecektir. Salgına yönelik tedbirler kapsamında veli bilgilendirmelerinin bireysel veya küçük gruplar halinde dönüşümlü, sınıf ve kademelere göre farklı zaman diliminde programlanmış görüşmeler ya da çevrimiçi-sosyal medya gibi elektronik ortamda üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

  

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
EBA Canlı Ders sisteminde yapılan değişiklik ve yenilikler
EBA Canlı Ders sisteminde yapılan değişiklik ve yenilikler
EBA canlı ders saatleri illere göre ayarlandı. İşte yeni canlı ders saatleri
EBA canlı ders saatleri illere göre ayarlandı. İşte yeni canlı ders saatleri