2020 yılı öğretmenlerin il içi atamaları, en çok sorulan sorular ve cevapları


2020 yılı öğretmenlerin il içi atamaları, en çok sorulan sorular ve cevapları

Milli Eğitim bakanlığı kadrolu öğretmenlerin 2020 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için kılavuz yayımladı. İl içi yer değişikliği başvurularında öğretmenlerin en çok merak ettikleri soruların cevaplarını yazarımız Alpay Cavlak sizler için derledi.

2020 yılı öğretmenlerin il içi atamaları, en çok sorulan sorular ve cevapları
2020 yılı öğretmenlerin il içi atamaları, en çok sorulan sorular ve cevapları

1-Kimler başvurabilir?

Adaylığı kaldırılanlardan, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olanlar başvuru yapabilir.,


2- Yeni hizmet puanı kriterleri geçerli olacak mı?

Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme  başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.


3- Kaç Okul tercih edilebilecek?

Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.


4- Zorunlu hizmeti devam edenlerden kimler isteyebilecek?

4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, kurumlarında 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.


5- Öğretmenler başvuru formlarını nasıl imzalayacak/imzalatacak?

İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.


6- Üç yıllık çalışma süresinin hesabında birlikte değerlendirilecek süreler nelerdir?

a. Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirilen süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler,
b. Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,
c. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,
d. Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri, birlikte değerlendirilecektir.

 

7-  Üç yıllık çalışma süresinin aranmayacağı haller nelerdir?

a. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri hâlinde il içinde 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
b. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlayacak olup aynı tarih itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
c. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan; ancak 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
ç. Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin durumları da dikkate alınmak suretiyle,
d. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,
e. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,  üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.


8- İl içi atama yapılırsa öğretmenler iptal ettirebilir mi?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir


9- Hizmet puanı hesabında hangi tarih baz alınacaktır?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 27 Temmuz 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.


10 - Hizmet puanı eşitliği halinde nasıl bir işlem uygulanacak?

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki
hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir


11- Yer değiştirme işleminde bir sorun çıkması durumunda sorumluluk kime ait olacak?

Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.

 

12- Açık bulunmayan okullar tercih edilebilir mi?

İl içi atamalarda tüm okullar açılır bu boş kadro olduğu anlamına gelmez. Birden fazla il içi atama sıraları çalıştırılırsa açık bulunmayan okulları istemek işe yarayabilir. Ancak son yıllarda bu hiç yapılmıyor.

 


13- Başvuru ve Atamalar ne zaman yapılacak?

Hazırlayan: Alpay Cavlak / Eğitimci

GuncelEgitim.com / ÖZEL HABER

 

alpay cavlak 2020 yılı öğretmenlerin il içi atamaları 2020 il içi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MEB kaynak kitap konusunda okulları uyardı
MEB kaynak kitap konusunda okulları uyardı
Bakan Özer'den ders süresi ve kalabalık sınıf açıklaması
Bakan Özer'den ders süresi ve kalabalık sınıf açıklaması