Özel Eğitim Öğrencilerine Çerçeve Yaz Tatili Programı Gönüllü Öğretmenler Tarafından Uygulanacak!


Özel Eğitim Öğrencilerine Çerçeve Yaz Tatili Programı Gönüllü Öğretmenler Tarafından Uygulanacak!

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il müdürlüklere gönderilen yazıda, okul idarelerinin öğretmenlere gönüllülük esasına uygun çalışma yürüteceklerini bildirmeleri gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Özel Eğitim Öğrencilerine Çerçeve Yaz Tatili Programı Gönüllü Öğretmenler Tarafından Uygulanacak!
Özel Eğitim Öğrencilerine Çerçeve Yaz Tatili Programı Gönüllü Öğretmenler Tarafından Uygulanacak!

Bakanlığın yazısındaki ''günüllülük'' ifadesine rağmen, bazı il ve ilçelerde plan hazırlama, uzaktan eğitim yapma ve yapılan etkinliklerin fotoğrafını gönderme konularında sınıfında özel eğitim öğrencisi bulanan tüm öğretmenlere zorlama yapıldığı duyumları gelmektedir. Yaz tatilinde olan ve görev yerlerinde bulunmayan öğretmenlerden mevzuatta dayanağı bulunmayan bir çalışma beklenmesi yanlış bir uygulamadır. Özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan 'Çerçeve Yaz Tatili Programı' bir telafi eğitimi olmadığı için öğretmenlerin izinli olduğu aylarda zorunlu tutulamaz.

İl/İlçe müdürlükleri resmi yazı ile öğretmenlerde bu çalışmaların yapılmasını isterse;

"1 Temmuz 2020 itibariyle yasal izin hakkımı kullanacağımdan ve bulunacağım bölgede takip etme imkanım olmayacağından bu görevi yerine getiremeyeceğimi belirtir, görev verilmemesi/verilen görevin üzerimden alınması hususunda gereğini arz ederim” Şeklinde (ya da başka gerekçeler içeren) dilekçe göndererek bu görevi istemeyebilirler.

Ayrıca yaz tatilinde olan öğrencilerin velilerinin uzaktan eğitim yaz tatili programını isteyip-istemeyecekleri bile belli değil iken, il/ilçe müdürlüklerinin yaz tatilinde olan ve görev yerlerinde bulunmayan öğretmenlerden mevzuatta dayanağı bulunmayan zorlama bir çalışma beklemesi ve bundan verim alacağını düşünmesi üzücüdür.

Resmi Gazete'de 17 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan değişkliğe 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa 50 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 50/A maddesi eklenmiştir.

İşte o maddeye göre öğretmenlerin izin ve tatilleri:

MADDE 50/A - Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikle belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamaz.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim ve öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamadığı durumlarda yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilir. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamaz.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler yıllık izinlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesi ve 103 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre kullanır. Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar."

Bakanlığın yazısı:

İlgili Haber:


Bakanlık GÖNÜLLÜ diyor, İl ve ilçe müdürlükleri ZORUNLU diyor!

Çerçeve Yaz Tatili Program Milli Eğitim Bakanlığı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ziya Selçuk, öğretmenler için 2 yeni uygulama çıkardıklarını duyurdu
Ziya Selçuk, öğretmenler için 2 yeni uygulama çıkardıklarını duyurdu
Canlı sınıf uygulamasında çocukları ve öğretmenleri bekleyen büyük tehlike
Canlı sınıf uygulamasında çocukları ve öğretmenleri bekleyen büyük tehlike