MEB'in 29-30 Haziran'da ek ders ödemeyin yazısı, kendi koyduğu mevzuata aykırı


MEB'in 29-30 Haziran'da ek ders ödemeyin yazısı, kendi koyduğu mevzuata aykırı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce 25 Haziran’da illere göndermiş olduğu yazısında mevzuat hatası yaptığı eleştirleri gelmektedir. Bakanlığın mevzuatı gözden kaçırması kamuoyunda şaşkınlık yaratmıştır. Guncelegitim.com olarak konuyu mevzuat uzmanlarımıza sorduk...

MEB'in 29-30 Haziran'da ek ders ödemeyin yazısı, kendi koyduğu mevzuata aykırı
MEB'in 29-30 Haziran'da ek ders ödemeyin yazısı, kendi koyduğu mevzuata aykırı

Uzmanlarımız Bakanlığın yapmış olduğu mevzuat hatasını şu şekilde açıkladı:

MEB personel Genel Müdürlüğü yazısını incelediğimizde, 2019 Eylül’ün ilk haftasında yapılmış olan sene başı semineri de öğretim yılı içinde saydığını gördük. Ama ek ders kararına Kasım 2019’da eklenen hükümde geçen “bir öğretim yılında “ifadesinden dolayı mevzuata göre sene başı seminerleri bir önceki öğretim yılından sayıldığı için, içinde bulunduğumuz öğretim yılından değerlendirilmemektedir. Bakanlıkta bu yazıyı hazırlayanlar bir öğretim yılı ifadesini bilmiyor mu yoksa gözden mi kaçırdı ama böylesine bir hataya düşmemelerini beklerdik.

İçinde bulunduğumuz “bir öğretim yılı”  iki ders yılı başlangıç süreleri 9 Eylül 2019 ve 7 Eylül 2020 tarihleri olduğu için, 9 Eylül 2019-7 Eylül 2020 tarihleri arasındaki süredir. Son değişkliğe göre bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir

 

Sene başı seminerleri “bir öğretim Yılında” ifadesinden dolayı bulunduğumuz öğretim yılından sayılmaz

“Bir Öğretim Yılı” ifadesini açıklamadan önce ek ders kararına eklenen hükmün “öğretim yılı bakımından”  önceki ve yeni halini göstermek istiyoruz.

 (3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

(3) (29 Kasım 2019 değişik)  Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

29 Kasım 2019 tarihindeki ek ders kararındaki değişiklikte ara tatiller için ek dersin ödenmesinin önünü açılırken “bir öğretim yılında” ifadesinin de eklendiğini görmekteyiz. Yani bir değişiklik yapılırken “bir öğretim yılında” ifadesi de ekleniyorsa ne anlama geldiği de biliniyordur. Bu durumda  sene başı ile sene sonu seminerleri ile ara tatillerdeki ek derslerin ödenmesi yapılırken bir öğretim yılı içinde olup olmamasına bakılarak ek ders ücretlerinin hesabının yapılması lazım.

 

Gelin size mevzuata göre “bir öğretim yılı”nı açıklayalım

Bulunduğumuz öğretim yılı 9 Eylül 2019/7 Eylül 2020 tarihleri arasındaki süredir.

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararına göre öğretim yılı;

“Tanımlar” MADDE 4- ı) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi ifade eder.”

Öğretim yılı, ders yılının başlangıcından diğer ders başlangıcı arasındaki tarihe kadar geçen süre ise, mevzuattaki ders yılı tanımına ve ders yılı başlangıç süresini tespit etmemiz gerekir.

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararına göre ders yılı;

“Tanımlar” MADDE 4- e) Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, ifade eder.”

Mevzuattaki diğer “öğretim yılı” ve “ders yılı” tanımlarının da aynı şekilde yapıldığını görmekteyiz.

Öğretim yılı, iki ders yılı başlangıç süresi arasındaki süreyi ifade ediyor ve ders yılı tanımına göre de ders yılı başlangıcı derslerin başladığı tarih ise, bu durumda Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı genelgeler ile iş takvimine göre iki ders yılı başlangıç tarihini ortaya koymamız gerekir.

 

MEB Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 24.062019 tarihinde illere göndermiş olduğu “2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" konulu 2019/9 No’lu Genelgesinin 1. maddesi (a) ve (d) bendindeki; "1-2019-2020 eğitim ve öğretim yılında; a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecektir. d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecektir." Hükümlerine göre;

İçinde bulunduğumuz bu yıl ki ders yılı başlangıcının 9 Eylül 2019 olduğu görülmektedir.

Aynı genelgenin 3. Maddesinde bulunan “2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 07 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacaktır” hükmüne göre de bir sonraki öğretim yılı/ders yılının başlangıcı 7 Eylül 2020 tarihi olduğu görülmektedir.

 

Dolayısıyla mevcut mevzuata göre;

İçinde bulunduğumuz “bir öğretim yılı”  iki ders yılı başlangıç süreleri 9 Eylül 2019 ve 7 Eylül 2020 tarihleri olduğu için, 9 Eylül 2019-7 Eylül 2020 tarihleri arasındaki süredir. (telafi eğitimleri 31 ağustos 2020)

Bu durumda,

Sene başı seminerlerini 2-6 Eylül 2019 tarihleri arasında yaptığımızı göz önünde bulunduracak olursak 9 Eylül 2019 tarihinden önce olduğu için içinde bulunduğumuz bir öğretim yılı içinde sayılmayıp bir önceki öğretim yılı olarak değerlendirilir.

Dolayısıyla,

İçinde Bulunduğumuz “bir öğretim yılı” içindeki mesleki çalışma süreleri şu şekilde karşımıza gelmektedir;

1. Hafta: 18-24 Kasım 2019 ilk ara tatil (mesleki çalışma)

2. Hafta:  16-20 Mart 2020 ikinci ara tatil (mesleki çalışma)

3. Hafta: 22-26 Haziran 2020 sene sonu seminer ilk hafta (mesleki çalışma)

4. Hafta: 29-30 Haziran 2020 sene sonu seminer ikinci hafta (mesleki çalışma)

 Ayrıca, bu öğretim yılında toplam mesleki çalışma süresinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının başında yapılacak mesleki çalışma süresini de kapsadığını hatırlatmak gerekirse toplam 4 hafta iki günlük mesleki çalışma süresinin olduğu sonucuna ulaşmaktayız. Bakanlık yine Eylül 2020’deki sene başı seminer haftasının ek derslerini ödeyeceğiz 29-30 Haziran ek dersini ödemeyeceğiz diyebilirdi, ama Eylül 2019 yılındaki sene başı seminerlerini bulunduğumuz öğretim yılındaymış gibi göstererek 29-30 Haziran ek derslerini ödemeyeceğiz demesi kendi çıkarmış olduğu mevzuat ile örtüşmemiştir. Bakanlığın mevzuat hatasından geri döneceğini umuyoruz.

Guncelegitim.com / ÖZEL HABER

29-30 haziran ek dersi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Öğretmenler Mesleki Çalışmalarını 24-28 Ağustos'ta Yapacak
Öğretmenler Mesleki Çalışmalarını 24-28 Ağustos'ta Yapacak
Öğretmenlerin Enflasyon Farkı ile Oluşan Temmuz Maaşları
Öğretmenlerin Enflasyon Farkı ile Oluşan Temmuz Maaşları