Sendika kararı gereği işe gitmeyen öğretmenin aldığı cezaya itirazını mahkeme reddetti


Sendika kararı gereği işe gitmeyen öğretmenin aldığı cezaya itirazını mahkeme reddetti

Anayasa Mahkemesi, sendikanın çağrısı üzerine göreve gitmeyen öğretmene verilen cezayı hak ihlali görmedi! Mahkeme'den, ''eylemin kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ile ilgili olmadığını ve bu nedenle görevine gitmeyen öğretmene verilen disiplin cezasını hukuka aykırı bulmamıştır'' açıklaması yapıldı.

Sendika kararı gereği işe gitmeyen öğretmenin aldığı cezaya itirazını mahkeme reddetti
Sendika kararı gereği işe gitmeyen öğretmenin aldığı cezaya itirazını mahkeme reddetti

Mersin'de öğretmen olarak görev başvurucu, üye olduğu sendikanın kararı üzerine 29 Aralık 2015 tarihinde, Doğu ve Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek için illerin merkezlerinde yapılan basın açıklamasına katılarak anılan tarihte görevine gitmemiştir.

Bunun üzerine, konu hakkında sendikanın kararına uyarak göreve gitmeyen kamu görevlileri hakkında önce inceleme akabinde de disiplin soruşturması başlatılmıştır. Başvurucunun, söz konusu tarihte görevine gitmediği tespit edildiğinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca aylıktan kesme cezası ile tecziye edilmiştir.

Başvurucunun cezanın iptali için yapmış olduğu başvuru İdare Mahkemesi nezdinde kabul edilmiştir. İdare mahkemesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 127 nci maddesinde yer alan; "Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar." düzenlemesine aykırı olarak idarenin soruşturmaya anılan süreden sonra başlaması sebebiyle zamanaşımı olduğundan ötürü disiplin cezasını iptal etmiştir.

İdare karara itiraz ederek konuyu İstinaf Mahkemesine götürmüştür. Mahkeme itirazı haklı bularak istinaf başvurusunu oyçokluğuyla kabul etmiştir. İstinaf Mahkemesi, MEB'in 29/12/2015 tarihli yazısı ile eğitim/öğretim görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen, meri mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden öğretmenlerin isimlerinin Valiliklerden istenmesi suretiyle eylem tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde soruşturmaya esas incelemeye başlandığını değerlendirerek somut olayda zamanaşımı olmadığına karar vererek konunun esasına geçmiştir.

İstinaf Mahkemesi, başvurucunun somut olayda göreve gitmeme sebebinin kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ile ilgili olmadığını ve bu nedenle görevine gitmeyen öğretmene verilen disiplin cezasını hukuka aykırı bulmamıştır.

Başvurucu aldığı disiplin cezası hakkında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş olup, mahkeme konu hakkında verdiği kararda özetle;

1- Bölge İdare Mahkemesinin tüm ülkede eylem kararı alınan tarihte işe gitmeyen öğretmenlerin isimlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Valiliklerden istenmesi işlemini soruşturmaya başlama olarak yorumlanmasında takdir hatası ve keyfilik içermediğinden adil yargılanma hakkının ihlal edilmediğine,

2- Örgütlenme özgürlüğü açısından ise, sendikaların eylem kararlarının çekirdek faaliyetleri ile ilgili olması gerektiği, somut olayda ise böyle bir durumun varlığının olmaması sebebiyle verilen cezada hak ihlali olmadığına,

Karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

memurlar.net

sendika kararı öğretmenin aldığı ceza işe gitmeyen öğretmenin aldığı ceza
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MEB’de Atama ve Rotasyon Fırtınası
MEB’de Atama ve Rotasyon Fırtınası
MEB kitabında tartışma yaratan görseller haberi ve MEB'in açıklaması
MEB kitabında tartışma yaratan görseller haberi ve MEB'in açıklaması