Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenine Nöbet Görevi Verilir mi?


Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenine Nöbet Görevi Verilir mi?

FATİH Projesi BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenlere BTR görevi olmadığı günler nöbet görevi verilip verilemeyeceği ve bu öğretmenlerin maaş karşılığı dersleri doldurma zorunluluğu olup olmadığı başka görevler karşılığında ek ders alıp almayacağı hususlarında MEB görüş yazısı.

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenine Nöbet Görevi Verilir mi?
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenine Nöbet Görevi Verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 30/12/2015 tarih ve 13507730 sayılı yazısının 10. maddesinde; "10. Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde için Ek-1'de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir. Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir." açıklamaları bulunmaktadır. Bu açıklamaya göre; FATİH Projesi BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenlerin Fatih Projesi BT Rehberliği görevi olduğu günler, eğitim öğretim saatleri içinde yazıda belirtilen görevlerin dışında başka bir görev verilememektedir. Bu öğretmenlerimize Fatih Projesi BT Rehberliği görevi olmadığı günler ise nöbet belletmenlik vb. görevler bu görevlerin kendi mevzuatları çerçevesinde verilebilmektedir.

"BT Öğretmeni aylık karşılığı derse girmek zorunda mıdır?" haberimizde de açıkladığımız üzere aynı yazının 3. maddesinde; "3.Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir." açıklaması bulunmaktadır. Bu açıklamaya göre; aylık FATİH Projesi BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenlerin maaş karşılığı derslerini doldurma zorunluluğu bulunmaktadır.

FATİH Projesi BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenlerin maaş karşılığı ders yükünü tamamlayamaması durumunda bile bu öğretmenlerin görevlendirmelerinin ek ders ücretleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar 16. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlerine göre 18 saat ek ders ücreti ödenecektir.

İşte o fıkra;

"(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez."

İşte MEB görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
memurlar.net

bt öğretmeni bt rehber öğretmeni Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni bt öğretmeni nöbet tutar mı bt rehber öğretmeni nöbet tutar mı FATİH Projesi BTR görevi Fatih Projesi BT rehberliği
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Mülakatta elenen KPSS birincisinin Bylock kullanıcısı olduğu iddiası
Mülakatta elenen KPSS birincisinin Bylock kullanıcısı olduğu iddiası
KPSS'de Türkiye Birincisi olan Coğrafya öğretmeni mülakatta elendi
KPSS'de Türkiye Birincisi olan Coğrafya öğretmeni mülakatta elendi