Memur Yılda Kaç Defa-Kaç Gün Sağlık Raporu Alabilir?


Memur Yılda Kaç Defa-Kaç Gün Sağlık Raporu Alabilir?

İşte mevzuatta tek hekim raporlarına ilişkin sayı ve süre sınırlaması...

Memur Yılda Kaç Defa-Kaç Gün Sağlık Raporu Alabilir?
Memur Yılda Kaç Defa-Kaç Gün Sağlık Raporu Alabilir?

Devlet memurlarının kullanabilecekleri hastalık izni sürelerine ilişkin bazı belirlemeler bulunmakla birlikte, bir takvim yılında en fazla kaç defa rapora dayalı hastalık izni kullanabilecekleri hususunda ise mevzuatta herhangi bir belirleme yer almamaktadır.

Haklarında düzenlenen hastalık raporlarına istinaden, aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle memurlara hastalık izni verilmesi hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde düzenlenirken, hastalık raporlarının hangi hallerde kimler tarafından ve hangi sürelerle verilebileceği ise "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile belirlenmiştir.

Tek hekim raporlarına ilişkin sayı ve süre sınırlaması

Devlet memurları hakkında, tek hekim tarafından bir takvim yılında her defasında en fazla 10 gün olmak üzere toplam 40 gün hastalık raporu düzenlenebilir. Öte yandan, tek hekim tarafından düzenlenip sağlık kurulu tarafından onaylanmış olan raporların süresi, söz konusu 40 günlük süreye dahil değildir.

Buna göre;

  • Tek hekim tarafından düzenlenecek raporlara istinaden her defasında en çok 10 gün hastalık izni kullanılabilir.
  • Tek hekim tarafından düzenlenecek raporlara istinaden bir takvim yılında en çok 40 gün hastalık izni kullanılabilir.
  • Tek hekim tarafından düzenlenen raporların süresinin her defasında 10 gün olması durumunda, bir takvim yılında en fazla 4 defa hastalık izni kullanılabilir.
  • Tek hekim, bazı hallerde ardı ardına 10'ar günlük raporlar düzenleyebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim en çok 10 gün daha rapor düzenleyebilir. Kontrol muayenesi sonrasında 10 günden fazla süre ile rapor verilmesi gerektiği hallerde o yerde SGK ile sözleşmesi olup da sağlık kurulu bulunan bir sağlık hizmet sunucusu yoksa ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmuyorsa, tek hekim en çok 10 gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Ancak bu raporun geçerli olabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir sağlık kurullarınca onaylanması gerekir. Sağlık kurulu tarafından onaylanan raporun süresi 40 günlük azami süreye dahil değildir.
  • Bir takvim yılında, 10 günden daha az sürelerle ve toplamı 40 günü aşmayacak şekilde hastalık izni kullanılmasında, verilen rapor sayısına ilişkin herhangi sınırlama söz konusu değildir.
memur kaç gün sağlık raporu alabilir sağlık raporu hastalık hastalık znir
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
O Başkan'ın 'İşe gitmeden maaşlarını alıyorlar. Sanırım rahata da alıştılar' sözlerine tepki
O Başkan'ın 'İşe gitmeden maaşlarını alıyorlar. Sanırım rahata da alıştılar' sözlerine tepki
10 Soruda 2020 Yılı İller Arası Öğretmen Yer Değiştirme Başvuruları
10 Soruda 2020 Yılı İller Arası Öğretmen Yer Değiştirme Başvuruları