Ara Tatil Seminerlerinde Öğretmenler Bu Etkinlikleri Yapacak


Ara Tatil Seminerlerinde Öğretmenler Bu Etkinlikleri Yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 Kasım dönemi mesleki çalışmlarında öğretmenlerin bireysel, mesleki ve alan gelişimlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik temelli uygulamaya dayalı yeni bir mesleki gelişim programı hazırladı.

Ara Tatil Seminerlerinde Öğretmenler Bu Etkinlikleri Yapacak
Ara Tatil Seminerlerinde Öğretmenler Bu Etkinlikleri Yapacak

ÖĞRETMENLERİN 2019 KASIM DÖNEMİ  MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
 
Milli Eğitim Bakanlığı  Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları
 
MEB okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin artırılması amacıyla etkinlik temelli uygulamaya dayalı olarak Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanan Kasım 2019 mesleki çalışma programı aynı tarihlerde ilgi (d) Yönetmelik kapsamında kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası programı çerçevesinde "Öğretmene Vefa" temasında gerçekleştirilecektir.
 
1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
 
1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
 
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
 
3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
 
4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
 
5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
 
6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.
 
7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
 
8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
 
9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.
 
2. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ
 
Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.
 
3. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR
 
1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.
 
2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programları uygulamalarının değerlendirilmesi.
 
3. Okul Dışı Öğrenme Etkinlikleri: Okul dışı öğrenme ortamlarında işlenecek ders ve kazanımlara uygun yeni etkinliklerin üretilmesi ve paylaşılması.
 
4. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.
 
5. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.
 
6. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.
 
7. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
 
8. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
 
9. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
 
10. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.
 
İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.
 
1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
 
2. Kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesine yönelik öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi eğitimi
 
3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
 
4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi
 
5. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
 
6. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
 
7. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
 
8. Zeka oyunları uygulamaları eğitimi
 
9. Akıl ve zeka oyunları eğitimi
 
10. Müze eğitimi
 
11. Masal anlatıcılığı eğitimi
 
12. Oryantiring eğitimi
 
13. Doğa yürüyüşü eğitimi (Kış)
 
14. Orff eğitimi
 
15. Bir öğretmen bin ritim eğitimi
 
16. Halk oyunları eğitimi
 
17. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi
 
18. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
 
19. Öğretmenlik mesleği etiği eğitimi
 
20. Okul aile iş birliği eğitimi
 
21. Okul tabanlı afet eğitimi
 
22. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
 
23. Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi
 
24. Okulda ilk yardım eğitimi
 
25. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
 
26. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
 
27. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
 
28. Değerler eğitimi
 
29. Kaynaştırma eğitimi
 
30. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
 
31. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları
 
32. Öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler
 
33. STEM eğitimi
 
34. Robotik ve kodlama eğitimi
 
35. Teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi

 


Öğretmenlerin Kasım Seminer Programı ve Konuları Belli Oldu

ara tatil 2019 KASIM DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI 24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmene Vefa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MEB’de Atama ve Rotasyon Fırtınası
MEB’de Atama ve Rotasyon Fırtınası
MEB kitabında tartışma yaratan görseller haberi ve MEB'in açıklaması
MEB kitabında tartışma yaratan görseller haberi ve MEB'in açıklaması