Talip Geylan: Proje okullarına atanan 899 müdürden 774’ü Eğitim Bir-Sen üyesi


Talip Geylan: Proje okullarına atanan 899 müdürden 774’ü Eğitim Bir-Sen üyesi

Talip Geylan: Proje okullarına 899 müdür ataması gerçekleştirildi, 774’ü Eğitim Bir-Sen üyesi. Proje okulları bir sendikaya/bir gruba mı tahsis ediliyor?

Talip Geylan: Proje okullarına atanan 899 müdürden 774’ü Eğitim Bir-Sen üyesi
Talip Geylan: Proje okullarına atanan 899 müdürden 774’ü Eğitim Bir-Sen üyesi

Milli Eğitim Bakanlığı proje okullarını 2014 yılında hayata geçirdi. Bu dönemde MEB, Türkiye’nin en yüksek puanlı öğrencilerinin eğitim-öğretim gördüğü okulları uluslararası alanda özel projeler, uygulamalar yapması için belirledi. Ancak 2014 yılında değişen Teşkilat Yasası ile 8 yılını dolduran öğretmenlerin başka okullara gönderilmesi, yerine gelen öğretmen ve yöneticilerin Milli Eğitim Bakanı’nın onayına bırakılması, adeta hiçbir kritere bağlı kalmaksızın görevlendirilmesi bu okulları ciddi anlamda etkiledi. Çünkü bu okullarda görev yapan öğretmenler ve özellikle yöneticiler artık liyakat esasına göre değil; referans ve mensubiyetlerine göre atanmaktadır.

Bu konuyu gündeme getirmek amacıyla Türk Eğitim-Sen olarak bir araştırma gerçekleştirdik. Öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı’na yazıyla başvurarak, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamındaki kurumlara görevlendirilen Müdür ve Müdür Yardımcılarının sayıları ile sendikal dağılımlarının sendikamıza bildirilmesini talep ettik. Ancak şu ana kadar MEB herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı. Bunun üzerine sendikamız, şubelerimiz aracılığıyla proje okullarında görevlendirilen müdür ve müdür yardımcılarını sendikalarına göre tespit etti. Amacımız bu okullarda adam kayırmacılığın, torpilin, yandaşlığın ne boyutlara ulaştığını, proje okullarının nasıl yönetildiğini gözler önüne sermekti.

Türk Eğitim-Sen’in araştırması için 98 şubemiz bilgi akışı sağlayabilmiştir. Buna göre; 2014 yılından bugüne kadar Türkiye genelinde proje okullarına toplam 899 müdür görevlendirilmesi gerçekleştirildiğini tespit ettik.

2014-2018 yılı Temmuz ayına kadar proje okullarında müdür olarak görevlendirilenlerin 25’i Türk Eğitim-Sen üyesi, 338’i Eğitim-Bir-Sen üyesi, 17 tanesi sendikasız, 2 tanesi de diğer sendikalara üyedir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk göreve geldikten sonra yapılan proje okullarına yönetici görevlendirmelerinde de (2018 yılı Temmuz ayı sonrasında) sendikal dağılım açısından durum değişmemiştir. Ziya Selçuk döneminde yapılan proje okullarına yönetici görevlendirmeleri sonucuna göre; 41’i Türk Eğitim-Sen üyesi, 436’sı Eğitim-Bir-Sen üyesi, 32’si sendikasız, 1’i de diğer sendikalara üyedir.

Yani halen proje okullarında görevlendirilmiş olan 899 müdürün tam 774’ü Eğitim-Bir-Sen üyesidir.

İstanbul’da proje okuluna görevlendirilen 163 müdürün 142’si Eğitim-Bir-Sen üyesi.

Yine 2014 yılından bugüne kadar yapılan proje okullarında yönetici görevlendirmelerinde Gaziantep’te 26 kişi proje okullarına müdür olarak görevlendirilirken, bunların 22’si Eğitim-Bir-Sen üyesi, 4’ü Türk Eğitim-Sen üyesidir. İstanbul’da 163 kişi müdür olarak görevlendirilirken, bunların 142’si Eğitim-Bir-Sen üyesi, 10’u Türk Eğitim-Sen üyesi, 11’i herhangi bir sendikaya üye değildir. Ziya Selçuk döneminde İstanbul’da proje okullarında görevlendirilen Eğitim-Bir-Sen’li müdürlerin sayısı 104’tür.

Ankara’da 39 kişi proje okullarında müdür olarak görevlendirilirken; bunların 32’si Eğitim-Bir-Sen üyesi, 7’si Türk Eğitim-Sen üyesidir. Antalya’da 35 kişi proje okullarına müdür olarak görevlendirilirken, bunların 34’ü Eğitim-Bir-Sen üyesi, 1’i Türk Eğitim-Sen üyesidir. Konya’da 27 kişi proje okullarına müdür olarak görevlendirilirken, 26’sı Eğitim-Bir-Sen üyesi, 1’i de sendikasızdır. Şanlıurfa’da 22 kişi müdür olarak görevlendirilirken, 19’u Eğitim-Bir-Sen üyesidir ve hepsi 2018 yılı Temmuz öncesinde görevlendirilmiştir. Malatya’da 16 kişi müdür olarak görevlendirilirken, bunların tamamı Eğitim-Bir-Sen üyesidir. Yine Ordu’da 13 kişi müdür olarak görevlendirilirken, 13 kişinin tamamı Eğitim-Bir-Sen üyesidir. Osmaniye’de de durum aynıdır. Proje okullarında müdür olarak görevlendirilen 10 kişinin tamamı Eğitim-Bir-Sen üyesidir.

Proje okullarında görevlendirilen 1.976 müdür yardımcısının 1.561’i Eğitim-Bir-Sen üyesi.

Proje okullarına müdür yardımcısı olarak görevlendirilenleri de tespit ettik. 98 şubeden gelen rakamlara göre 2014 yılından bugüne kadar proje okullarına Türkiye genelinde 1.976 müdür yardımcısı görevlendirmesi yapılmıştır. 2014-2018 yılı Temmuz ayı öncesinde 942 kişi görevlendirilirken; bunların 772’si Eğitim-Bir-Sen üyesi, 107’si Türk Eğitim-Sen üyesi, 54’ü sendikasız ve 9’u diğer sendikalara üyedir. 2018 yılı Temmuz ayı sonrasında yani Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk göreve geldikten sonra 1.045 kişi görevlendirilirken; bunların 789’u Eğitim-Bir-Sen’e, 140’ı Türk Eğitim-Sen’e, 103’ü sendikasız, 13’ü de diğer sendikalara üyedir. Halen Türkiye genelinde proje okullarında görevlendirilmiş olan 1.976 müdür yardımcısının tam 1.561’i Eğitim-Bir-Sen üyesidir.

Müdür yardımcılığında yapılan yönetici görevlendirmelerinde yandaş kayırmacılık açısından İstanbul rekor kırıyor. İstanbul’da proje okullarına 309 müdür yardımcısı görevlendirmesi yapılırken; bunların 215’i Eğitim-Bir-Sen üyesi, 37’si Türk Eğitim-Sen üyesi, 50’si sendikasız, 7’si de diğer sendikalara üyedir. Proje okullarına müdür yardımcısı olarak görevlendirilen Eğitim-Bir-Sen’lilerin 185’i Ziya Selçuk döneminde görevlendirilmiştir. Bir örnek daha vermek gerekirse; proje okullarında 2014 yılından bugüne kadar Kocaeli’nde 70 müdür yardımcısı görevlendirmesi yapılmıştır. Bunların 55’i Eğitim-Bir-Sen üyesi, 13’ü Türk Eğitim-Sen üyesi, 1’i sendikasız, 1’i de diğer sendikalara üyedir.

Proje okulları Proje okulları yönetici atama Eğitim Bir-Sen torpil atama yönetici görevlendirme mülakat yandaşlık
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Doğa Kolejinin Satışı Gerçekleşti. Doğa Kolejini kim aldı?
Doğa Kolejinin Satışı Gerçekleşti. Doğa Kolejini kim aldı?
MEB'den Okullara Yerli Malı Haftasıyla İlgili Uyarı Yazısı
MEB'den Okullara Yerli Malı Haftasıyla İlgili Uyarı Yazısı